Staż w SAPA

Firma SAPA organizuje w swoich zakładach  staże dla absolwentów Wydziału w wymiarze 18 miesięcy ( 3 x 6 miesięcy). Staże przeznaczone będą dla osób wykazujących znajomość procesów przeróbki plastycznej metali a w szczególności, biorąc pod uwagę specyfikę firmy, wyciskanie stopów aluminium. Podstawy projektowania i modelowania numerycznego będą także mile widziane. Ponadto, pożądana jest znajomość języka angielskiego i dodatkowo niemieckiego. Więcej informacji w załączonej ulotce.
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się prawdopodobnie 23 – go maja ( poniedziałek). Szczegółowe dane będą podane w okresie późniejszym.

Bliższych informacji udziela prof. Wojciech Libura ( tel 12 617 3446, e-mail: libura@agh.edu.pl)

 

Załącznik (pdf)

MENU