Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Tomasza Skrzekuta

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU METALI NIEŻELAZNYCH

AKADEMII GÓRNICZO – HUTNICZEJ

w KRAKOWIE

 

uprzejmie informują,

że w dniu 31 stycznia 2017 r. o godz. 11.30 w sali HA102, I p. paw. A2 Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie,

al. Mickiewicza 30

 

ODBĘDZIE SIĘ

 

PUBLICZNA

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

 

Mgra inż. Tomasza Skrzekuta

 

 

NA TEMAT: „Analiza wpływu podwyższonej temperatury na zmiany strukturalne i własności kompozytów Al-CeO2 i Al(Mg)-CeO2

 

Promotor: Prof. dr hab. inż. Ludwik Błaż

Promotor pomocniczy: dr inż. Anna Kula

Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Zbigniew Rdzawski

                 (Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice)

                 Prof. dr hab. inż. Jan Sieniawski

                 (Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska)

Z treścią rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Bibliotece AGH

MENU