Informacja o terminach egzaminów kwalifikacyjnych na studia doktoranckie w dyscyplinie Metalurgia oraz w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa w roku akademickim 2017/2018.

Informujemy, że egzamin kwalifikacyjny na studia doktoranckie w dyscyplinie Metalurgia oraz w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa w roku akademickim 2017/2018 odbędzie się wg następującego harmonogramu:

 

14 września 2017 r. – egzamin z języka angielskiego, sala 116B, paw. A2, godz. 10.00

15 września 2017 r. – egzamin kwalifikacyjny z przedmiotu kierunkowego, sala 116B, paw. A2, godz. 10.00

 

Szczegółowe informacje nt. rekrutacji:

http://www.wmn.agh.edu.pl/studia-doktoranckie-rekrutacja/

MENU