Kredyty studenckie.

W związku z nowym rokiem akademickim i rozpoczęciem przez banki kolejnej akcji udzielania kredytów studenckich uprzejmie informuję, że aktualne i szczegółowe informacje na temat systemu pożyczek i kredytów studenckich wraz z wzorem zaświadczenia o odbywaniu studiów są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem http://www.nauka.gov.pl/kredyty-studenckie/.
Zaświadczenie o odbywaniu studiów zobowiązany jest dostarczyć do banku student, tylko w przypadku, gdy:

  • ubiega się o pożyczkę lub kredyt,
  • przedłuża okres kredytowania na studiach drugiego stopnia,
  • występuje do banku z wnioskiem o wydłużenie okresu kredytowania poza planowany termin ukończenia studiów,
  • przebywa za granicą i z tego powodu nie może przedstawić w banku ważnej legitymacji studenckiej.

Student, który już otrzymał kredyt zobowiązany jest do przedstawienia w banku w terminach do dnia 31 października i 31 marca ważnej legitymacji studenckiej.
W związku z powyższym proszę o uruchomienie procedury wystawiania przez upoważnionych pracowników wydziału zaświadczeń do banków dla wyżej wymienionych studentów. Zaświadczenia będą podpisywane przez Dziekana Wydziału z upoważnienia JM Rektora.
W roku 2017 wniosek o przyznanie kredytu studenckiego składa się
w okresie od dnia 15 lipca do dnia 20 października.

 

załącznik_1.pdf

MENU