Seminarium 13.09.2017

WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH

Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie

zaprasza na

 

S E M I N A R I U M

 

które odbędzie się dnia 13 września (środa) 2017 roku o godzinie 10.00 w sali 102HA.

 

W ramach seminarium przewidziane są trzy wystąpienia:

 

mgr inż. Małgorzata Zasadzińska
wygłosi referat pt.: „Badania przyczyn i mechanizmów ograniczających odkształcalność miedzi w rzeczywistych warunkach technologicznych”
godz. 10:00
opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych

 

mgr inż. Bartosz Jurkiewicz
wygłosi referat pt.: „Badania wpływu parametrów procesu ciągnienia na wytrzymałość zmęczeniową drutów w gat. EN AW-1370 przeznaczonych do napowietrznych przewodów elektroenergetycznych”
godz. 10:30
opiekun naukowy: dr hab. inż. Beata Smyrak, prof. AGH

 

mgr inż. Piotr Długosz, Instytut Odlewnictwa, Kraków
wygłosi referat pt.: „Odkształcalność odlewniczego stopu AZ91”
godz. 11:00
opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak

 

Referaty te związane są z otwarciami przewodów.

MENU