Stypendium Rektora

Studenci, którzy będą ubiegać się o przyznanie Stypendium Rektora

proszeni są o sprawdzenie poprawności wpisów w Wirtualnym Dziekanacie.

 

Wszystkie zaliczenia i egzaminy należy uzupełnić do 17 września 2017 roku.

Późniejsza data automatycznie wyklucza z procedury przyznawania takiego stypendium.

 

Studenci po III roku studiów powinni również w tym terminie uzyskać zaliczenie obowiązkowej praktyki dyplomowej.

 

Wszyscy zainteresowani proszeni są o złożenie w dziekanacie wypisu ocen z ubiegłego roku akademickiego do 30 września br.

MENU