Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla doktorantów Wydziału Metali Nieżelaznych

19 grudnia 2018 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin przyznał prestiżowe wyróżnienia za  wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019.

W gronie stypendystów znalazło się dwoje doktorantów z Katedry Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych  Wydziału Metali Nieżelaznych AGH.

 

Wyróżnieni doktoranci to Karolina Kołczyk-Siedlecka oraz Dawid Kutyła.

 

Doktoranci otrzymają jednorazowe stypendium w wysokości 25 tysięcy zł.

 

Uhonorowani doktoranci zostali wybrani przez zespół złożony z 24 ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki. Aplikacje zostały ocenione metodą punktową, zgodnie z którą punkty przyznawane były za osiągnięcia naukowe i artystyczne związane ze studiami. Na podstawie indywidualnych protokołów oceny eksperci sporządzili listy rankingowe wniosków uszeregowanych według liczby punktów. Z pośród 556 wniosków doktorantów Minister podjął decyzję o przyznaniu 82 stypendiów doktorantom.
Na Akademii przyznano cztery stypendia dla doktorantów z czego dwa trafiły do doktorantów z Katedry  Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych naszego Wydziału.

MENU