Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Dariusza Kołacza

DZIEKAN  I  RADA WYDZIAŁU METALI NIEŻELAZNYCH

AKADEMII  GÓRNICZO – HUTNICZEJ

w KRAKOWIE

 

uprzejmie  informują,

 

że w dniu  8 stycznia 2019 r. o godz. 11.00  w sali HA102, I p. paw. A2 Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, Mickiewicza 30

 

ODBĘDZIE SIĘ 

 

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  

Mgr inż.  Dariusza Kołacza

  

       NA TEMAT   ,,Wpływ mechanicznej syntezy i konsolidacji plastycznej na właściwości, i mikrostrukturę kompozytowych materiałów stykowych Ag-Re”

 

Promotor:  dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, prof. AGH

 

Recenzenci:

prof. dr  hab. inż. Jan Dutkiewicz – Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków

prof. dr hab. inż. Stanisław Kulas – Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki, Warszawa

 

Z treścią rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Bibliotece AGH

MENU