Seminarium Wydziału Metali Nieżelaznych – 8.01.2019

WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH

Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie

 

zaprasza na

 

S E M I N A R I U M

 

na którym:

mgr inż. Patrycja Lobry

 

wygłosi referat pt.: „Wpływ rozdrobnienia składników strukturalnych na własności wybranych stopów i kompozytów na osnowie Al z dodatkami Mn i Mg”

 

Promotor: prof. dr hab. inż. Ludwik Błaż

 

8.01.2019 (wtorek), o godz. 9:30

paw. A2, I p., sala 102HA

 

MENU