Żegnamy Profesora Jana Osikę

Drodzy Państwo,

 

Z wielkim bólem i żalem informuję, że odszedł od nas na zawsze Pan Profesor Jan Osika.

 

Profesor był całe życie związany z Akademią Górniczo-Hutniczą jako student, a następnie jako pracownik Wydziału Metali Nieżelaznych. Odszedł od nas wybitny naukowiec, specjalista z przeróbki plastycznej metali nieżelaznych. Profesor był cenionym w kraju i zagranicą dydaktykiem i naukowcem.

 

Pamiętajmy o Profesorze i módlmy się za Niego.

 

Tadeusz Knych – Dziekan

 

MENU