fbpx

Seminarium Wydziału Metali Nieżelaznych – 19.02.2019

WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH
Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie

 

zaprasza na
S E M I N A R I U M

na którym:

 

mgr inż. Joanna Hrabia-Wiśnios

 

wygłosi referat pt.:

„Badanie wpływu składu chemicznego, rodzaju i morfologii wydzieleń na
właściwości stopów łożyskowych na osnowie cyny”

 

opiekun naukowy: dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. nadzw. AGH

 

mgr inż. Katarzyna Skibińska

 

wygłosi referat pt.:

„ Synteza jednowymiarowych struktur stopu Co-Fe do zastosowań elektrokatalitycznych”

 

opiekun naukowy: dr hab. Piotr Żabiński, prof. nadzw. AGH

 

19.02.2019 (wtorek) paw. A2, I p. sala 102HA, o godz. 11:00

MENU