fbpx

I nagroda w konkursie za najlepsza pracę dyplomową z tematyki NDT

Pan Maciej Żybura, absolwent Wydziału Metali Nieżelaznych zwyciężył w Ogólnopolskim Konkursie Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP o nagrodę Prezesa PTBNIDT SIMP za najlepszą pracę inżynierską lub magisterską zrealizowaną na polskiej uczelni wyższej obejmującą tematykę badań nieniszczących i diagnostyki technicznej za pracę dyplomową pt. „Zastosowanie termowizji do analizy jakościowej wielowarstwowych form ceramicznych wykorzystywanych w produkcji łopatek lotniczych odlewanych metodą traconego wosku”. Opiekunem naukowym pracy magisterskiej był dr hab. inż. Krzysztof Żaba, prof. AGH.

MENU