fbpx

Termin składania wniosków o stypendia i zapomogi dla studentów Studiów Doktoranckich w roku akademickim 2020/2021

Uprzejmie informujemy, że do 30 września 2020 roku przyjmowane są wnioski o:

  • stypendium doktoranckie,
  • zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej,
  • stypendium rektora,
  • stypendium socjalne,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomogę.

Wnioski przyjmowane są w Dziekanacie Wydziału Metali Nieżelaznych, A-2, I p., pok. 118.

 

Kryteria przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej określa:

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich w AGH (Zarządzenia nr 29/2018 Rektora AGH z dnia 17 lipca 2018)

Kryteria przyznawania stypendium rektora określa:

Regulamin  świadczeń dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (Zarządzenie Rektora nr 29/2018 z dnia 17 lipca 2018 r.)

Kryteria przyznawania stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi określa:

Regulamin  świadczeń dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (Zarządzenie Rektora nr 29/2018 z dnia 17 lipca 2018 r.)

 

Odpowiednie formularze znajdują się na stronie:

https://www.agh.edu.pl/doktoranci/regulaminy-i-formularze/

MENU