fbpx

Sukces pracowników Wydziału Metali Nieżelaznych w ramach programu Techmatstrateg !!!

Ogłoszono wyniki III konkursu strategicznego programu Techmatstrateg – dwa projekty z Wydziału Metali Nieżelaznych uzyskały pozytywną ocenę i rekomendację do dofinansowania.

 

1. Projekt pt.: „Innowacyjna technologia wytwarzania materiałów przewodowych na bazie stopów Cu-Mg o szczególnych własnościach użytkowych do pracy w wysokich i zmiennych obciążeniach mechanicznych, elektrycznych i termicznych”
realizowany w konsorcjum: Sieć Badawcza Łukasiewicz —Instytut Metali Nieżelaznych (Lider), Akademia Górniczo-Hutnicza- Wydział Metali Nieżelaznych, Politechnika Rzeszowska oraz Tele-Fonika Kable S.A. dotyczy opracowania i wdrożenia przemysłowej technologii wytwarzania przewodów ze stopów na osnowie Cu-Mg przeznaczonych do stosowania w górnych sieciach trakcyjnych zasilanych prądem stałym, jak również kolei dużej prędkości jazdy zasilanych prądem przemiennym.

 

2. Projekt pt.: „Opracowanie technologii wyciskania kształtowników z ultra-wytrzymałych stopów AlMgSi(Cu)” realizowany w konsorcjum: Sieć Badawcza Łukasiewicz —Instytut Metali Nieżelaznych (Lider), Akademia Górniczo-Hutnicza – Wydział Metali Nieżelaznych oraz Albatros sp. z o.o.. dotyczy opracowania i przygotowania do wdrożenia innowacyjnej technologii wyciskania kształtowników z ultra-wytrzymałych stopów AlMgSi(Cu), przeznaczonych na lekkie elementy konstrukcyjne w segmencie automotive i branży transportowej.

 

Gratulujemy Kierownikom projektów: Prof. Pawłowi Kwaśniewskiemu oraz Prof. Dariuszowi Leśniakowi jak i również Członkom ich zespołów!!!

MENU