Category archive: Aktualności

WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie   zaprasza na   S E M I N A R I U M na którym:   prof. Pavel Novak Uniwersytet Chemii i Techniki w Pradze   wygłosi referat pt.: „Research trends in metallic materials at UCT Prague” 20.03.2018 (wtorek) paw. A2, I p. sala…

Uprzejmie informujemy, że obrony prac magisterskich dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji odbędą się w dniu 21.03.2018r, o godzinie 9.00 w sali 116B.

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 8 marca 2018 roku zmarł prof. dr hab. inż. Jerzy Ostoja-Sędzimir, Profesor  Wydziału Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.   Uroczystości pogrzebowe odbędą się 15 marca 2018 r o godzinie 11.00 na cmentarzu Rakowickim.   Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.   Pracownicy Wydziału…

Komunikat Przewodniczącego Komisji ds. Nagród i Odznaczeń WMN   Termin składania wniosków o Nagrodę Rektora i odznaczenia:   12.03 – 23.03.2018 – składanie wniosków o Nagrodę Rektora 27.03.2018 – powołanie komisji odwoławczej na Radzie Wydziału 03.04.2018 – ogłoszenie wyników kwalifikacji wniosków o Nagrodę Rektora na stronie internetowej 03.04 – 10.04.2018 przyjmowanie odwołań od wyników kwalifikacji do Dziekana WMN 24.04.2018 – zatwierdzenie listy kandydatów do Nagrody Rektora   Szczegóły dotyczące składania wniosków o Nagrodę Rektora są opisane w „Regulaminie przyznawania Nagród Rektora na Wydziale Metali Nieżelaznych AGH”, który jest umieszczony na stronie…

Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów AGH – stacjonarnych i niestacjonarnych – (rozpoczynających studia w semestrze letnim 2018)odbędzie się :   9 marca 2018 – piątek godz. 16:00 Budynek U-2  (Centrum Dydaktyczne),  s. audytoryjna Szkolenie dotyczy szczególnie studentów którzy rozpoczęli naukę na II-gim stopniu studiów w lutym 2018 i nie przeszli szkolenia na AGH (przychodzą z…

W dniu 19.02.2018 (poniedziałek) o godz. 10.00, w sali 221  odbędzie się rozmowa wstępna kwalifikująca kandydatów na specjalność w j. angielskim: Modern Materials, Design and Application” , studia II stopnia,  kierunek: Inżynieria Materiałowa.

Zgodnie z Regulaminem Studiów (§ 18 ust. 5) w przypadku przedmiotów powtórnie zaliczanych Dziekan Wydziału  porozumieniu z prowadzącym przedmiot na wniosek studenta może go zwolnić z obowiązku ponownego udziału  niektórych zajęciach z tego przedmiotu, przepisując mu oceny z zaliczonych zajęć, jeżeli w międzyczasie nie  nastąpiły zmiany w efektach kształcenia uzyskiwanych w ramach ich realizacji.  …

Studenci, którzy starają się o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni 2017/18 proszeni są  o złożenie oświadczenia o braku zmian w sytuacji materialnej.   Studenci, którzy rozpoczną studia II stopnia w roku ak. 2017/18 zobowiązani są do złożenia wniosku o przyznanie świadczeń socjalnych oraz oświadczenia o braku zmian w sytuacji materialnej rodziny –  do 5…

Informujemy, że najbliższy dyżur Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia wyjątkowo zostaje przesunięty z piątku (16.02.18) na czwartek (15.02.18) w godz. 10.00-11.30.

Szanowni Państwo!   Zgodnie z kalendarzem rekrutacji w dniu 13 lutego 2018 roku (wtorek), w sali 101 paw. A-2 odbędzie się egzamin wstępny na studia stacjonarne drugiego stopnia dla wszystkich Kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Metali Nieżelaznych.   Rozpoczęcie egzaminu – godz. 10.00 (po tym terminie Kandydaci nie będą wpuszczani do sal). Warunkiem uczestnictwa w…

MENU