fbpx

cleanslag

Projekt nr CuBR/I/2/NCBR/2014:

Tytuł Projektu: „Opracowanie innowacyjnego rozwiązania technologicznego do procesu odmiedziowania żużla w procesie zawiesinowego otrzymywania miedzi”

(Akronim: CleanSlag)

 

Okres realizacji projektu:

01.01.2015r. – 31.12.2017r.

 

Konsorcjum:

Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach (Lider)

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych (Partner)

Politechnika Śląska w Gliwicach (Partner)

 

Koordynacja projektu:

Kierownik Projektu: dr inż. Józef Czernecki, prof. IMN (Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach) Kierownik projektu w AGH: dr hab. inż. Stanisław Pietrzyk, prof. AGH

 

Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Nadań i Rozwoju w konkursie cubr
„Wspólne Przedsięwzięcie CuBR”

MENU