Dziekani Dokumenty

  • Pomoc materialna 2017/2018

wykaz dokumentów do stypendium   (2017/2018)
regulamin funduszu pomocy materialnej (22.07.2016)

Załącznik nr 1 – o przyznanie pomocy materialnej (stypendium socjalne, zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania)

Załącznik nr 1a – o przyznanie pomocy materialnej (stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych)
załącznik nr 2 – wniosek korygujący
załącznik nr 3 – o przyznanie stypendium Rektora
załącznik nr 4 – o przyznanie zapomogi
załącznik nr 5 – oświadczenie o dojazdach
załącznik nr 6 – oświadczenie o wielkości rodziny
oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych
oświadczenie o dochodach z działalności gospodarczej
oświadczenie o pracy za granicą
oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego

oświadczenie o braku dochodów

oświadczenie o pozostawaniu bez pracy

oświadczenie studenta o braku zmiany sytuacji materialnej

wypis ocen

 

  • Dom studencki

Informacje dla studentów AGH (studiów stacjonarnych I i II stopnia) zainteresowanych zakwaterowaniem w domach studenckich Miasteczka Studenckiego AGH w roku akademickim 2017/2018 są publikowane na stronie systemu centralnego rozdziału miejsc, który jest dostępny pod adresem http:/akademik.agh.edu.pl.

 

  • Inne dokumenty

Oświadczenie – szablon ogólny
Plan Semestralny
Wniosek o wydanie ELS
Podanie o wpis warunkowy na semestr
Podanie o umorzenie opłaty za warunek
Karta odejścia

  • Formularze zgłoszeń:

Zgłoszenie tematu projektu inżynierskiego – pobierz

Zgłoszenie tematu pracy dyplomowej magisterskiej – pobierz

 

  • Utracone legitymacje:

http://www.cp.agh.edu.pl/utracone-els/

 

Uwaga!
Stan na: 28.06.2017

 

Name*
E-mail*
MENU