fbpx

Dziekani Informacje

 

Informacja dla osób przyjętych na studnia stacjonarne II stopnia na Wydziale Metali Nieżelaznych w roku akademickim 2019/2020 (pdf)

Dodatkowy termin testu plasującego z języka obcego będzie miał miejsce w dniu 9 stycznia 2020 o godzinie 19.30, w sali 226 w budynku D13.

Prosimy studentów o zgłoszenia mailowe na adres – sekretariat.sjo@agh.edu.pl do 7 stycznia

Informacja dla studentów znajduje się na stronie SJO.

http://www.sjo.agh.edu.pl/news.php?id=607

 

 

 

Dziekani Dokumenty

Poniższe podania stanowią wzory, które STUDENT powinien zmodyfikować dostoswując je do indywidualnej sytuacji.

 

  • Wzory dokumentów

Podanie o wpis na semestr (bez deficytu) – Podania elektroniczne o wpis na semestr wraz z planem semestralnym należy wysyłać w pliku pdf  WYŁĄCZNIE ze skrzynki mailowej z domeny AGH
na adres e-mail: 
wmndziekanat@agh.edu.pl

 

Podanie o wpis na semestr z deficytem punktów ECTS

Podanie o  wpis na semestr po zakończonym urlopie

Podanie o reaktywację na zasadach ogólnych

Podanie o powtarzanie semestru

Podanie o powtarzanie przedmiotu

Podanie o umorzenie/ rozłożenie na raty opłaty za warunek

Podanie o urlop dziekański

Podanie o urlop okolicznościowy wynikającego z toku studiów

Podanie o przepisanie oceny

Podanie o przyznanie Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS)

Podanie o przeniesienie

Oświadczenie o rezygnacji ze studiów

Plan Semestralny

Wniosek o wydanie ELS

Upoważnienie do odbioru zaświadczenia

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania

Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej

Wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym – dla przyjętych na studia przed 1 października 2018r.

Wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym – dla wznawiających studia (reaktywujących się)

Absolwent zgłasza się do dziekanatu po odbiór dyplomu z wypełnioną KARTĄ ODEJŚCIA.

Karta odejścia

Oświadczenie – szablon ogólny

 

  • Formularze zgłoszeń:

Poniższe zgłoszenia należy wypełniać komputerowo i składać w formie papierowej w dziekanacie.

Zgłoszenie tematu projektu inżynierskiego

Zgłoszenie tematu pracy dyplomowej magisterskiej

Zgłoszenie zmiany tematu projektu inżynierskiego / zmiany promotora

Zgłoszenie zmiany tematu  pracy magisterskiej / zmiany promotora

Oświadczenie o gotowości przystąpienia do obrony pracy dyplomowej w trybie zdalnym

 

  • Pomoc materialna:

Studenci pobierający stypendium socjalne w semestrze zimowym zobowiązani są do złożenia oświadczenia o braku zmiany sytuacji materialnej.
Wzór wniosku o stypendium socjalne i oświadczenia o braku zmiany sytuacji materialnej dostępny jest na stronie Działu Spraw Studenckich: http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-socjalne/

 

Wszelkie aktualne wnioski i dokumenty są dostępne pod adresem:
https://www.agh.edu.pl/studenci/sprawy-bytowe/

Wykaz dokumentów do stypendium   (2020/2021)

Wypis ocen
Regulamin świadczeń dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

Zwrot stypendium

Zwroty świadczeń nienależnie pobranych z Funduszu stypendialnego (np. z powodu utraty statusu studenta, zmiany sytuacji materialnej, pomyłek w wypłacie stypendiów) powinny odbywać się tylko i wyłącznie na poniższy numer rachunku bankowego w Banku Gospodarstwa Krajowego „Fundusz stypendialny środki z dotacji”:
95 1130 1150 0012 1083 6920 0004

 

  • Dom studencki

 

Informacje dla studentów AGH (studiów stacjonarnych I i II stopnia) zainteresowanych zakwaterowaniem w domach studenckich Miasteczka Studenckiego AGH w roku akademickim 2019/2020 są publikowane na stronie systemu centralnego rozdziału miejsc, który jest dostępny pod adresem http:/akademik.agh.edu.pl.

 

 

 

  • Utracone legitymacje:

http://www.cp.agh.edu.pl/utracone-els/

 

Uwaga!
Stan na: 04.06.2019

 

Name*
E-mail*
MENU