fbpx

Dziekani Dyplomowanie inżynierskie

 

Termin poprawkowy  egzaminu kierunkowego inżynierskiego oraz termin obrony projektu inżynierskiego wyznaczono na dzień 14 lipca 2020 r. (wtorek).

 

Egzamin inżynierski odbędzie się  w sali  116B.
Otwarcie sali nastąpi o godz. 9.30. Rozpoczęcie egzaminu – godzina 10.00.

 

Godzina obrony projektu inżynierskiego zostanie wyznaczona po ogłoszeniu wyników egzaminu kierunkowego inżynierskiego.

 

 

 

W związku z Zarządzeniem Nr 13/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 11 marca 2020 r., w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2 wśród członków społeczności AGH, informujemy, że termin kierunkowego egzaminu inżynierskiego zostaje przełożony na dzień 27 marca 2020 r. (piątek), godzina 9.30, sala 301. Obronę pracy dyplomowej wyznaczono na dzień 30 marca 2020 r. Szczegółowe informacje dotyczące godziny i sali zostaną podane w późniejszym terminie.

 

Uprzejmie informujemy, że egzamin kierunkowy w roku akademickim 2019/2020 odbędzie się w następujących terminach:

 

Termin egzaminu kierunkowego: 23 marca 2020 r. (poniedziałek) (rejestracja projektu/pracy inżynierskiej w dziekanacie wraz z kompletem dokumentów do dnia 28.02.2020 r. – dot. osób, które jeszcze nie zarejestrowały pracy)

 

Egzamin odbędzie się dla wszystkich kierunków w sali 320.

Otwarcie sali nastąpi o godz. 9.30. Rozpoczęcie egzaminu – godzina 10.00.

 

 

Termin I: 10 stycznia 2020 r. (piątek) (rejestracja projektu/pracy inżynierskiej w dziekanacie wraz z kompletem dokumentów do dnia 08.01.2020 r.)
Termin II: 24 stycznia 2020 r. (piątek) (rejestracja projektu/pracy inżynierskiej w dziekanacie wraz z kompletem dokumentów do dnia 22.01.2020 r.)

Egzamin odbędzie się w następujących salach (paw. A-2):

Metalurgia (kierunek dyplomowania Metalurgia metali nieżelaznych oraz kierunek dyplomowania Przeróbka plastyczna) sala 101
Inżynieria Materiałowa sala 203
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji sala HA102
Otwarcie sal nastąpi o godz. 9.30. Rozpoczęcie egzaminu – godzina 10.00.Egzamin dyplomowy – inżynierski (obrona pracy dyplomowej):

Dla osób, które zaliczą ogólny egzamin kierunkowy w I terminie:

Metalurgia, kierunek dyplomowania – Metalurgia metali nieżelaznych: 17 stycznia 2020 r. , godz: 9:00, sala 221
Metalurgia, kierunek dyplomowania – Przeróbka plastyczna:  17 stycznia 2020 r. , godz: 9:00, sala 221
Inżynieria Materiałowa: 16, 17 stycznia 2020 r. , godz: 9:00, sala HA115
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: 16, 17 stycznia 2020 r. , godz: 8:00, sala 116B

 

 

Dla osób, które zaliczą ogólny egzamin kierunkowy w II terminie:

 

Metalurgia, kierunek dyplomowania–Metalurgia metali nieżelaznych: 29 stycznia 2020r.
Metalurgia, kierunek dyplomowania – Przeróbka plastyczna: 29 stycznia 2020 r.
Inżynieria Materiałowa: 29 stycznia 2020 r.
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: 29 stycznia 2020 r.

 

Egzamin wstępny na stacjonarne studia II stopnia odbędzie się w następujących terminach:

I cykl rekrutacyjny: 31 stycznia-1 lutego*
II cykl rekrutacyjny: 8-10 lutego*
* termin egzaminu wstępnego podany będzie w komunikacie dostępnym w systemie e-Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące kalendarza rekrutacji zimowej na studia drugiego stopnia w AGH rozpoczynające cykl kształcenia w roku akademickim 2019/2020 zawarte są w ZARZĄDZENIU Nr 72/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 14 listopada 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 72/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 14 listopada 2019 r.


PYTANIA NA EGZAMIN KIERUNKOWY (2019/2020):

 

DOKUMENTY ORAZ ZASADY REJESTRACJI PROJEKTU DYPLOMOWEGO INŻYNIERSKIEGO DLA OSÓB PRZYJĘTYCH PRZED 1 PAŻDZIERNIKA 2018r.

Opłatę za wydanie dyplomu należy dokonać na konto bankowe Wydziału. Numer konta dostępny TUTAJ

 

DOKUMENTY ORAZ ZASADY REJESTRACJI PROJEKTU DYPLOMOWEGO INŻYNIERSKIEGO DLA WZNAWIAJĄCYCH STUDIA (REAKTYWUJĄCYCH SIĘ)

ZASADY DYPLOMOWANIA NA STUDIACH I-go STOPNIA

Absolwent zgłasza się do dziekanatu po odbiór dyplomu z KARTĄ ODEJŚCIA potwierdzającą  brak zobowiązań wobec Biblioteki WMN.

 

DOKUMENTY

 

 

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH

 

KOMISJE EGZAMINÓW INŻYNIERSKICH

 

I. Komisja Egzaminu Dyplomowego Inżynierskiego na kierunku Metalurgia:

 

dr hab. inż. Wacław Muzykiewicz, prof. AGH – przewodniczący

dr inż. Kinga Korzeń – sekretarz

dr hab. inż. Stanisław Małecki, prof. nadzw.

dr hab. inż. Grzegorz Kiesiewicz, prof. nadzw.

dr hab. inż. Marek Wojnicki, prof. nadzw.

dr inż. Krzysztof Gargul

dr inż. Małgorzata Perek-Nowak

dr inż. Magdalena Majchrowska

 

II. Komisja Egzaminu Dyplomowego Inżynierskiego na kierunku Inżynieria Materiałowa:

 

dr hab. inż. Grzegorz Boczkal, prof. AGH – przewodniczący

dr inż. Paweł Pałka – sekretarz

dr hab. Bogusław Onderka, prof. AGH

dr hab. inż. Krzysztof Pacławski, prof. AGH

dr inż. Piotr Osuch

dr inż. Michał Jabłoński

dr inż. Grzegorz Włoch

 

III. Komisja Egzaminu Dyplomowego Inżynierskiego na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 

dr hab. inż. Krzysztof Żaba prof. AGH – przewodniczący

dr Bożena Boryczko – sekretarz

dr hab. inż. Marzanna Książek, prof. nadzw.

dr inż. Katarzyna Łyp-Wrońska

dr inż. Marcin Mroczkowski

dr inż. Ilona Nejman

dr inż. Piotr Palimąka

dr inż. Piotr Handzlik

MENU