Dziekani Dyplomowanie inżynierskie

 

 

 

 

Egzamin odbędzie się w następujących salach (paw. A-2):

 

 • Metalurgia ( kierunek dyplomowania Metalurgia metali nieżelaznych oraz kierunek dyplomowania Przeróbka plastyczna) sala 101
 •  Inżynieria Materiałowa sala 203
 •  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji sala HA102

Otwarcie sal nastąpi o godz. 9.30. Rozpoczęcie egzaminu – godzina 10.00 (po tym terminie studenci nie będą wpuszczani do sal). Warunkiem uczestnictwa w egzaminie (wejścia na salę) jest wylegitymowanie się dowodem tożsamości (dokument ze zdjęciem).

 

Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone dnia 23 stycznia 2017 r. do godziny 15.00.

 

 

Uprzejmie przypominamy, że pracę dyplomową inżynierską należy złożyć (zarejestrować) w dziekanacie wraz z oceną opiekuna i recenzenta w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 stycznia 2017 r. tj. czwartek do godz. 15.00. Jest to termin ostateczny dla osób, chcących przystąpić do ogólnego egzaminu kierunkowego, który odbędzie się w dniu 23 stycznia 2017 r. (II termin).

 

ZASADY DYPLOMOWANIA NA STUDIACH I-go STOPNIA (pdf)

 

Pytania na egzaminy inżynierskie w roku akademickim 2016/2017

 

TERMINY EGZAMINÓW INŻYNIERSKICH W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

 

Ogólny egzamin kierunkowy:

 

 • I termin – 9 stycznia 2017 r.
 • II termin – 23 stycznia 2017 r.

dla wszystkich kierunków studiów:

 

 • Metalurgia
 • Inżynieria Materiałowa
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 

Egzamin dyplomowy – inżynierski (obrona pracy):

 

Dla osób, które zaliczą ogólny egzamin kierunkowy w I terminie:

 

 • Metalurgia, kierunek dyplomowania – Metalurgia metali nieżelaznych: 16 stycznia 2017 r.
 • Metalurgia, kierunek dyplomowania – Przeróbka plastyczna: 16 stycznia 2017 r.
 • Inżynieria Materiałowa: 16 17 stycznia 2017 r.
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: 16 – 17 stycznia 2017 r. 

 

Dla osób, które zaliczą ogólny egzamin kierunkowy w II terminie:

 

 • Metalurgia, kierunek dyplomowania – Metalurgia metali nieżelaznych: 30 stycznia 2017 r.
 • Metalurgia, kierunek dyplomowania – Przeróbka plastyczna: 30 stycznia 2017 r.
 • Inżynieria Materiałowa: 30 31 stycznia 2017 r.
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: 30 31 stycznia 2017 r.

 

KOMISJE EGZAMINÓW INŻYNIERSKICH

 

I. Komisja Egzaminu Dyplomowego Inżynierskiego na kierunku Metalurgia:

 

1. dr hab. inż. Andrzej Mamala, prof. nadzw. – przewodniczący
2. dr hab. inż. Beata Smyrak, prof. nadzw. – sekretarz
3. prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych
4. dr hab. inż. Stanisław Pietrzyk, prof. nadzw.
5. dr hab. Ewa Rudnik
6. dr hab inż. Remigiusz Kowalik
7. dr inż. Agnieszka Hotloś
8. dr inż. Bartosz Sułkowski

 

II. Komisja Egzaminu Dyplomowego Inżynierskiego na kierunku Inżynieria Materiałowa:

 

1. dr hab. inż. Grzegorz Boczkal, prof. nadzw. – przewodniczący
2. dr inż. Paweł Pałka – sekretarz
3. dr hab. Bogusław Onderka, prof. nadzw.
4. dr hab. inż. Dariusz Leśniak, prof. nadzw.
5. dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, prof. nadzw.
6. dr inż. Stanisław Małecki
7. dr inż. Michał Jabłoński

 

III. Komisja Egzaminu Dyplomowego Inżynierskiego na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 

1. dr inż. Łukasz Wzorek – przewodniczący
2. dr inż. Katarzyna Łyp-Wrońska – sekretarz
3. dr. hab. inż. Artur Kawecki, prof. nadzw.
4. dr. hab. inż. Krzysztof Żaba, prof. nadzw.
5. dr inż. Krzysztof Pacławski
6. dr inż. Małgorzata Perek-Nowak
7. dr inż. Monika Walkowicz
8. dr  Bożena Boryczko

 

DOKUMENTY

 

 

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH

 

MENU