fbpx

 Dziekani Dyplomowanie magisterskie

PROCEDURA DYPLOMOWANIA  w trybie zdalnym w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania uczelni w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

 

ZASADY DYPLOMOWANIA NA STUDIACH II-go STOPNIA (pdf)

 

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY REJESTRACJI PRACY DYPLOMOWEJ (pdf)

Opłatę za wydanie dyplomu należy dokonać na konto bankowe Wydziału. Numer konta dostępny TUTAJ

 

Absolwent zgłasza się do dziekanatu po odbiór dyplomu z KARTĄ ODEJŚCIA potwierdzającą  brak zobowiązań wobec Biblioteki WMN.

 

DOKUMENTY:

 

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH:

 

KOMISJE EGZAMINÓW MAGISTERSKICH:

I. Komisja Egzaminu Dyplomowego Magisterskiego na kierunku Metalurgia, specjalność Metalurgia i Recykling Metali Nieżelaznych:
dr hab. Piotr Żabiński, prof. AGH – przewodniczący

dr hab. Bogusław Onderka, prof. AGH – członek komisji

dr hab. inż. Paweł Kwaśniewski, prof. nadzw. – członek komisji

dr hab. inż. Grzegorz Boczkal, prof. AGH – członek komisji

Promotor pracy

Recenzent pracy

 

II. Komisja Egzaminu Dyplomowego Magisterskiego na kierunku Metalurgia, specjalność Przeróbka Plastyczna:
dr hab. inż. Andrzej Mamala, prof. AGH – przewodniczący

dr hab. inż. Wacław Muzykiewicz, prof. AGH – członek komisji

dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. AGH – członek komisji

dr hab. inż. Stanisław Pietrzyk, prof. AGH – członek komisji

Promotor pracy

Recenzent pracy

 

III. Komisja Egzaminu Dyplomowego Magisterskiego na kierunku Inżynieria Materiałowa:
dr hab. inż. Marzanna Książek, prof. nadzw. – przewodniczący

prof. dr hab. inż. Marek Szczerba – członek komisji

dr hab. inż. Beata Smyrak, prof. AGH – członek komisji

dr hab. inż. Krzysztof Pacławski, prof. nadzw. – członek komisji

Promotor pracy

Recenzent pracy

 

IV. Komisja Egzaminu Dyplomowego Magisterskiego na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji:
dr hab. inż. Artur Kawecki, prof. AGH – przewodniczący

prof. dr hab. inż. Lucyna Jaworska – członek komisji

dr hab. inż. Dariusz Leśniak, prof. AGH – członek komisji

dr hab. inż. Stanisław Małecki, prof. nadzw. – członek komisji

dr Bożena Boryczko – członek komisji

Promotor pracy

Recenzent pracy

 

 

V. Dla kierunku Inżynieria Materiałowa specjalność Modern Materials Design and Application:

 

dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, prof. AGH – przewodniczący

dr hab. Ewa Rudnik, prof. AGH – członek komisji

dr hab. inż. Beata Smyrak, prof. AGH – członek komisji

dr hab. inż. Anna Kula – członek komisji

Promotor pracy

Recenzent pracy

Name*
E-mail*
MENU