Dziekani Dyplomowanie magisterskie

ZASADY DYPLOMOWANIE NA STUDIACH II-go STOPNIA (pdf)
KOMISJE EGZAMINÓW MAGISTERSKICH:


I. Komisja Egzaminu Dyplomowego Magisterskiego na kierunku Metalurgia, specjalność Metalurgia i Recykling Metali Nieżelaznych:

dr hab. Piotr Żabiński, prof. AGH – przewodniczący

dr hab. inż. Krzysztof Pacławski – członek komisji

dr hab. inż. Paweł Kwaśniewski – członek komisji

dr hab. inż. Grzegorz Boczkal, prof. AGH – członek komisji

Promotor pracy

Recenzent pracyII. Komisja Egzaminu Dyplomowego Magisterskiego na kierunku Metalurgia, specjalność Przeróbka Plastyczna:

dr hab. inż. Andrzej Mamala, prof. AGH – przewodniczący

dr hab. inż. Wacław Muzykiewicz, prof. AGH – członek komisji

dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. AGH – członek komisji

dr hab. inż. Stanisław Pietrzyk, prof. AGH – członek komisji

Promotor pracy

Recenzent pracyIII. Komisja Egzaminu Dyplomowego Magisterskiego na kierunku Inżynieria Materiałowa:

dr hab. inż. Marzanna Książek– przewodniczący

prof. dr hab. inż. Marek Szczerba – członek komisji

dr hab. inż. Beata Smyrak, prof. AGH – członek komisji

dr hab. Bogusław Onderka, prof. AGH – członek komisji

Promotor pracy

Recenzent pracyIV. Komisja Egzaminu Dyplomowego Magisterskiego na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji:

dr hab. inż. Artur Kawecki, prof. AGH – przewodniczący

prof. dr hab. inż. Lucyna Jaworska – członek komisji

dr hab. inż. Dariusz Leśniak, prof. AGH – członek komisji

dr hab. inż. Stanisław Małecki – członek komisji

dr Bożena Boryczko – członek komisji

Promotor pracy

Recenzent pracy

 

 

V. Dla kierunku Inżynieria Materiałowa specjalność Modern Materials Design and Application:

 

dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, prof. AGH – przewodniczący

dr hab. Ewa Rudnik – członek komisji

dr hab. inż. Beata Smyrak, prof. AGH – członek komisji

dr inż. Anna Kula – członek komisji

Promotor pracy

Recenzent pracyDOKUMENTY:

 

 

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH:

 

 

Name*
E-mail*
MENU