Dziekani Dyplomowanie magisterskie

ZASADY DYPLOMOWANIE NA STUDIACH II-go STOPNIA (pdf)
KOMISJE EGZAMINÓW MAGISTERSKICH:


I. Komisja Egzaminu Dyplomowego Magisterskiego na kierunku Metalurgia, specjalność Metalurgia i Recykling Metali Nieżelaznych:

1. dr hab. inż. Stanisław Pietrzyk, prof. nadzw. – przewodniczący
2. dr hab. Ewa Rudnik
3. dr hab. Piotr Żabiński, prof. nadzw.
4. dr hab. inż. Paweł Kwaśniewski
5. dr hab. inż. Beata Leszczyńska – Madej, prof. nadzw.
6. dr inż. Piotr Palimąka

II. Komisja Egzaminu Dyplomowego Magisterskiego na kierunku Metalurgia, specjalność Przeróbka Plastyczna:

1. dr hab. inż. Andrzej Mamala, prof. nadzw. – przewodniczący
2. dr hab. inż. Wacław Muzykiewicz
3. dr hab. Ewa Rudnik
4. dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, prof. nadzw.
5. dr inż. Stanisław Małecki

III. Komisja Egzaminu Dyplomowego Magisterskiego na kierunku Inżynieria Materiałowa:

1. dr hab. inż. Grzegorz Boczkal, prof. nadzw. – przewodniczący
2. prof. dr hab. inż. Marek Szczerba
3. dr hab. inż. Dariusz Leśniak, prof. nadzw.
4. dr hab. inż. Bogusław Onderka, prof. nadzw.
5. dr inż. Małgorzata Perek-Nowak

IV. Komisja Egzaminu Dyplomowego Magisterskiego na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji:

1. dr inż. Łukasz Wzorek – przewodniczący
2. dr hab. inż. Krzysztof Żaba, prof. nadzw.
3. dr hab. inż. Artur Kawecki, prof. nadzw.
4. dr hab. inż. Paweł Kwaśniewski
3. dr inż. Katarzyna Łyp-Wrońska
6. dr inż. Piotr Handzlik
7. dr  Bożena Boryczko
8. dr inż. Krzysztof Pacławski

DOKUMENTY:

 

 

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH:

 

 

Name*
E-mail*
MENU