Dziekani Inżynieria Materiałowa

Specjalności dostępne na kierunku Inżynieria Materiałowa.

 

 • Specjalność Inżynieria materiałów metalicznychCelem studiów jest wykształcenie specjalistów w zakresie technologii wytwarzania konstrukcyjnych i funkcjonalnych materiałów metalicznych oraz ich doboru do zastosowań w przemyśle, medycynie i ochronie środowiska. Absolwent tej specjalności jest przygotowanyy do pracy zawodowej jako ekspert w zakresie kształtowania struktury i własności technologicznych materiałów metalicznych metodami obróbki cieplno-mechanicznej i fizyko-chemicznej. Posiada odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia badań w kierunku modelowania nowych materiałów i zaawansowanych technologii materiałowych przy użyciu nowoczesnaego aparatu analitycznego i doświadczalnego. Spośród wielu przyrządów do modelowania i technologii wytwarzania materiałów metalicznych można wymienić w pełni skomputeryzowane tory pomiarowe do badań własności mechanicznych i technologicznych materiałów, uniwersalne maszyny wytrzymałościowe, czy też zaawansowaną aparaturę do badań strukturalnych

 

 

 •  Specjalność Materiałoznawstwo metali nieżelaznych

  Kształcenie na specjalności Materiałoznawstwo metali nieżelaznych ma na celu wykształcenie Absolwentów, którzy zgodnie z wymogami standardów kształcenia posiądą umiejętności uniwersalne dla kierunku, w tym posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu: inżynierii i nanoinżynierii materiałowej oraz nauki o materiałach inżynierskich, informatyki – głównie komputerowego wspomagania oraz automatyzacji i robotyzacji w inżynierii materiałowej; technologii wytwarzania i przetwórstwa materiałów inżynierskich oraz metod kształtowania i badania struktury i własności materiałów. W oparciu o znajomość kryteriów doboru materiałów oraz technologii wytwarzania i kształtowania ich własności Absolwent dysponuje zaawansowaną wiedzą z zakresu projektowania materiałowego, a także technologii wytwarzania i przetwórstwa. Posiada znajomość metodyki badawczej oraz zarządzania zespołami ludzkimi w środowiskach przemysłowych oraz małych i średnich przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem i przetwórstwem materiałów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów i tworzyw metalicznych na bazie metali nieżelaznych i ich stopów. Dodatkowo posiada wiedzę z obszaru materiałów biomedycznych.

 

 • Specjalność  w j. angielskim „Modern Materials Design and Application”
   

  Rekrutując się na specjalność Modern Materials, Design and Applications Kandydaci będą podlegać zasadom rekrutacji obowiązującym dla studiów drugiego stopnia kierunku Inżynieria Materiałowa. Dodatkowym etapem kwalifikacji będzie rozmowa przeprowadzona w języku angielskim, w celu sprawdzenia efektów kształcenia wymaganych na studiach I-go stopnia na kierunku Inżynieria Materiałowa oraz sprawdzenia poziomu znajomości języka angielskiego, umożliwiającego studiowanie specjalności w tym języku.

   

  Znajomość języka angielskiego powinna być potwierdzona certyfikatem językowym B2.

   

  Wszystkie dokumenty cudzoziemców (dyplomy, certyfikaty, suplementy) wystawiane przez instytucje zagraniczne będą weryfikowane, a umieszczone na nich oceny przeliczane przez Centrum Studentów Zagranicznych AGH lub Studium Języków Obcych AGH.

   
  >>> Syllabus

 

 


 

 

Name*
E-mail*
MENU