Dziekani Jakość Kształcenia

 

 1. Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia: Dr hab. inż. Paweł Kwaśniewski
 2. Przedstawiciel wydziału w Uczelnianym Zespole ds. Jakości Kształcenia: Dr hab. inż. Wacław Muzykiewicz
 3. Przedstawiciel wydziału w Senackiej Komisji ds. Kształcenia i Spraw Studenckich:
 4. WZJK na Wydziale Metali Nieżelaznych
  • Dr hab. inż. Paweł Kwaśniewski – Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
  • Dr hab. inż. Wacław Muzykiewicz – Przedstawiciel Wydziału w Uczelnianym Zespole ds. Jakości Kształcenia
  • Dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. nadzw. – p.o. Kierownika Studiów Doktoranckich
  • Dr hab. inż. Artur Kawecki, prof. nadzw.
  • Dr inż. Marcin Mroczkowski – Wydziałowy administrator systemu Syllabus AGH
  • dr hab. inż. Stanisław Pietrzyk, prof. nadzw.
  • dr hab. Ewa Rudnik
  • dr inż. Paulina Zawadzka
  • Katarzyna Ostasz – Przedstawiciel studentów
  • Mgr inż. Anna Wąsik – Przedstawiciel doktorantów
 5. WZAD na Wydziale Metali Nieżelaznych
 • Dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, prof. nadzw. – Przewodnicząca Zespołu, Przedstawiciel kierunku Inżynieria Materiałowa
 • Dr hab. Bogusław Onderka, prof. nadzw.
 • Dr hab. inż. Marzanna Książek, prof. nadzw.
 • Mgr inż. Wojciech Sajdak – Przedstawiciel doktorantów
 • Maciej Kwiatkowski – Przedstawiciel studentów

6.  Sprawozdanie Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia (WZJK) 2013-14 (pdf)

7. Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów, doktorantów i pracowników w roku akademickim 2013/14:

 

Najlepiej ocenieni nauczyciele akademiccy w okresie ostatniego roku (s. letni 2013/14 i s. zimowy 2014/15) w porządku alfabetycznym:

 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych

dr hab inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. nadzw.

prof. dr hab. inż. Wojciech Libura

dr hab. inż. Andrzej Mamala, prof. AGH

dr hab. inż. Wacław Muzykiewicz

dr hab inż. Konrad Szaciłowski, prof. AGH

dr inż. Grzegorz Włoch

 

8. Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów w roku akademickim 2014/15

 

9. Posiadane przez Wydział Metali Nieżelaznych akredytacje:

 

 • kierunek Inżynieria Materiałowa: 2010-04-15 (pozytywna)
 • kierunek Metalurgia: 2010-04-15 (pozytywna)
 • kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji: 2011-09-01 (pozytywna)
MENU