fbpx

Dziekani Jakość Kształcenia

 

 1. Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia: dr hab. inż. Paweł Kwaśniewski, prof. nadzw.
 2. Przedstawiciel wydziału w Uczelnianym Zespole ds. Jakości Kształcenia:
  dr hab. inż. Wacław Muzykiewicz, prof. nadzw.
 3. Przedstawiciel wydziału w Senackiej Komisji ds. Kształcenia i Spraw Studenckich:
 4. Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształceni na kadencję 2016-2020:
 • dr hab. inż. Paweł Kwaśniewski, prof. nadzw. – Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
 • dr hab. inż. Wacław Muzykiewicz, prof. nadzw. – Przedstawiciel Wydziału w Uczelnianym Zespole ds. Jakości Kształcenia
 • dr hab. inż. Artur Kawecki, prof. nadzw. – Kierownik Studiów Doktoranckich na WMN
 • dr inż. Marcin Mroczkowski – Wydziałowy administrator systemu Syllabus AGH

 

 • dr hab. Ewa Rudnik, prof. nadzw. – przedstawiciel kierunku Metalurgia
 • dr hab. inż. Monika Walkowicz – przedstawiciel kierunku Metalurgia
 • dr inż. Paweł Pałka – przedstawiciel kierunku Inżynieria Materiałowa
 • dr inż. Anna Wąsik – przedstawiciel kierunku Inżynieria Materiałowa
 • dr hab. inż. Dariusz Leśniak, prof. nadzw. – przedstawiciel kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • dr inż. Katarzyna Łyp-Wrońska – przedstawiciel kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • mgr inż. Michał Sadzikowski – Przedstawiciel doktorantów
  Studenci:
 • Karol Czarny – przedstawiciel kierunku Metalurgia
 • Anna Petecka – przedstawiciel kierunku Inżynieria Materiałowa
 • Kinga Tokarz – przedstawiciel kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

5.WZAD na Wydziale Metali Nieżelaznych

 

 • Dr hab. inż. Grzegorz Boczkal, prof. AGH – Przewodniczący komisji
 • Dr inż. Michał Stępień – członek zespołu
 • Dr inż. Grzegorz Włoch – członek zespołu
 • Dr inż. Grzegorz Kiesiewicz, prof. nadzw. – członek zespołu
 • Mgr inż. Wojciech Sajdak – Doktorant
 • Paweł Zamojski – Student

Sprawozdanie Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia (WZJK) 2013-14 (pdf)

 

Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów, doktorantów i pracowników w roku akademickim:

 

2017/2018:
2016/2017:

2013/14:

Najlepiej ocenieni nauczyciele akademiccy w okresie ostatniego roku (s. letni 2013/14 i s. zimowy 2014/15) w porządku alfabetycznym:

 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych

dr hab inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. nadzw.

prof. dr hab. inż. Wojciech Libura

dr hab. inż. Andrzej Mamala, prof. AGH

dr hab. inż. Wacław Muzykiewicz

dr hab inż. Konrad Szaciłowski, prof. AGH

dr inż. Grzegorz Włoch

 

8. Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów w roku akademickim 2014/15

 

9. Posiadane przez Wydział Metali Nieżelaznych akredytacje:

 

 • kierunek Inżynieria Materiałowa: 2010-04-15 (pozytywna)
 • kierunek Metalurgia: 2010-04-15 (pozytywna)
 • kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji: 2011-09-01 (pozytywna)
MENU