fbpx

Jednostki organizacyjne

W chwili obecnej w skład Wydziału Metali Nieżelaznych wchodzą trzy jednostki organizacyjne:

Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych

Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych

Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali Nieżelaznych

 

W chwili powstania Wydziału utworzono Katedry:

KATEDRA CHEMII METALI I RUD
Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Było

KATEDRA CHEMII FIZYCZNEJ I ELEKTROCHEMII
Kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy Sędzimir

KATEDRA TEORII PROCESÓW METALURGICZNYCH
Kierownik: prof. dr inż. Władysław Ptak – członek rzeczywisty PAN

KATEDRA METALURGII METALI NIEŻELAZNYCH
Kierownik: prof. dr hab. inż. Aleksander Krupkowski – członek rzeczywisty PAN 1962-1967
prof. dr inż. Zofia Orman 1967-1969

KATEDRA METALURGII MIEDZI
Kierownik: prof. dr inż. Emilian Iwanciw

KATEDRA PIECÓW I URZĄDZEŃ METALURGII METALI NIEŻELAZNYCH
Kierownik: prof. dr hab. inż. Henryk Fik

KATEDRA METALOZNAWSTWA METALI NIEŻELAZNYCH
Kierownik: prof. dr hab. inż. Wojciech Truszkowski – członek korespondent PAN

KATEDRA PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ METALI NIEŻELAZNYCH
Kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy Bazan

W roku 1969 utworzono dwa Instytuty:

INSTYTUT METALURGII METALI NIEŻELAZNYCH 1969-1991

Dyrektor: prof. dr inż. Władysław Ptak 1969-1974
Z-ca Dyrektora: prof. dr inż. Zdzisław Zembura 1969-1974
Dyrektor: prof. dr inż. Tadeusz Karwan 1974-1991
Z-cy Dyrektora: prof. dr hab. inż. Zygmunt Kolenda 1974–1979
doc. dr hab. Medard Rachtan 1974–1979

ZAKŁADY INSTYTUTU:

ZAKŁAD METALURGII METALI NIEŻELAZNYCH
Kierownik: prof. dr inż. Zofia Orman 1969-1990
prof. dr hab. inż. Tadeusz Karwan 1990-1991

ZAKŁAD TEORII PROCESÓW METALURGICZNYCH
Kierownik: prof. dr inż. Władysław Ptak 1962-1985
doc. dr hab. inż. Maksymilian Sukiennik 1985-1991

ZAKŁAD CHEMII FIZYCZNEJ
Kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy Sędzimir 1962-1991

ZAKŁAD METALURGII MIEDZI
Kierownik: prof. dr inż. Emilian Iwanciw 1969-1983
doc. dr hab. inż. Andrzej Warczok 1985-1990

ZAKŁAD HYDROMETALURGII
Kierownik: prof. dr hab. Zdzisław Zembura 1980-1991

ZAKŁAD CHEMII METALI I RUD
Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Było 1969-1980
doc. dr hab. Medard Rachtan 1980-1991

INSTYTUT PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ I METALOZNAWSTWA 1969-1991

Dyrektor: prof. dr inż. Jerzy Bazan 1969-1979
Z-cy Dyrektora: prof. dr inż. Jerzy Wantuchowski 1969-1974
prof. dr hab. inż. Józef Zasadziński 1974-1979

Dyrektor: prof. dr hab. inż. Józef Zasadziński 1979-1991
Z-cy Dyrektora: prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel 1979-1985
doc. dr hab. inż. Janusz Gryziecki 1979-1982
prof. dr hab. inż. Andrzej Łatkowski 1984-1991

ZAKŁADY INSTYTUTU

ZAKŁAD PODSTAW PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ
Kierownik: prof. dr inż. Jerzy Bazan 1969-1979
doc. dr inż. Antoni Pasierb 1979-1991

ZAKŁAD PROCESÓW PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ
Kierownik: prof. dr inż. Jerzy Wantuchowski 1969-1976
prof. dr hab. inż. Józef Zasadziński 1976-1991

ZAKŁAD METALOZNAWSTWA TEORETYCZNEGO
Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel 1973-1989
doc. dr hab. inż. Borys Mikułowski 1989–1991

ZAKŁAD OBRÓBKI CIEPLNEJ
Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Łatkowski 1969–1991

Zmiany organizacyjne przeprowadzone w roku 1991 ukształtowały następującą organizację Wydziału:

KATEDRY I ZAKŁADY WYDZIAŁU 1991-2002

ZAKLAD CHEMII METALI I RUD
Kierownik: dr hab. Medard Rachtan prof. AGH 1991-1995
Od 1996 roku Zakład został włączony do Zakładu Chemii Fizycznej i Elektrochemii

ZAKLAD CHEMII FIZYCZNEJ I ELEKTROCHEMII
Kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy Sędzimir do 1995.
dr hab. Lidia Burzyńska 1995-1996
prof. dr hab. inż. Krzysztof Fitzner od 1996

KATEDRA METALURGII METALI NIEŻELAZNYCH
Kierownik: prof. dr hab. inż. Tadeusz Karwan do 1995
dr hab. inż. Marian Kucharski prof. AGH od 1996

KATEDRA TEORII I INŻYNIERII PROCESÓW METALURGICZNYCH
Kierownik: prof. dr hab. inż. Zygmunt Kolenda, członek korespondent PAU

KATEDRA PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ I METALOZNAWSTWA
METALI NIEŻELAZNYCH
Kierownik: prof. dr hab. inż. Józef Zasadziński

KATEDRA STOPÓW METALI NIEŻELAZNYCH
Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Łatkowski
prof. dr hab. inż. Janusz Gryziecki

KATEDRA STRUKTURY I MECHANIKI CAŁA STAŁEGO
Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel

27 czerwca 2007 roku na podstawie statutu AGH z 7 czerwca 2006 r. została ukształtowana następująca struktura wewnętrzna Wydziału Metali Nieżelaznych:

KATEDRY PO ROKU 2007

Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych
Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Fitzner

Katedra Inżynierii Procesowej
Kierownik: prof. dr hab. inż. Zygmunt Kolenda
prof. dr hab. inż. Janusz Szmyd
od 1 marca 2009 Katedra Inżynierii Procesowej pod nazwą Katedra Podstawowych Problemów Energetyki weszła w skład Wydziału Energetyki i Paliw

Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych
Kierownik: prof. dr hab. inż. Józef Zasadziński
dr hab. inż. Wojciech Libura, prof. nadzw. od 2008 r.

Katedra Stopów Metali Nieżelaznych
Kierownik: prof. dr hab. inż. Janusz Gryziecki
W listopadzie 2007 r. Katedra została włączona do Katedry Struktury i Mechaniki Ciała Stałego

Katedra Struktury i Mechaniki Ciała Stałego
Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel
prof. dr hab. inż. Henryk Dybiec od 2008 r.

W 2008 r. na Wydziale utworzona została nowa katedra:
Katedra Materiałów Metalicznych i Nanoinżynierii
Kierownik: dr hab. inż. Marek Szczerba, prof. nadzw.

Name*
E-mail*
MENU