Dziekani Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych

Kierownik Katedry:
dr hab. Piotr Żabiński, prof. AGH
A-2, II piętro, pok. 214
tel: (012) 617-36-11
e-mail: zabinski@agh.edu.pl

Sekretariat Katedry:
mgr Dorota Tolios-Janus
A-2, III
piętro, pok. 317A
tel.: (012) 617-26-89
e-maildtolios@agh.edu.pl

 

  • Nauczyciele akademiccy:

dr hab. Bogusław Onderka, prof. nadzw.
dr hab. inż. Stanisław Pietrzyk, prof. nadzw.
dr hab. Piotr Żabiński, prof. nadzw.
dr hab. inż. Remigiusz Kowalik
dr hab. inż. Stanisław Małecki

dr hab. inż. Krzysztof Pacławski

dr hab. Ewa Rudnik
dr hab inż. Marek Wojnicki
dr inż. Iwona Dobosz
dr inż. Krzysztof Gargul
dr inż. Wojciech Gębarowski
dr inż. Piotr Handzlik
dr inż. Piotr Jarosz
dr inż. Dominika Jendrzejczyk-Handzlik
dr inż. Magdalena Luty-Błocho

 

 

dr inż. Piotr Palimąka
dr inż. Michał Stępień

 

  • Pracownicy administracyjni i techniczni:

mgr Dorota Tolios-Janus

 

  • Doktoranci:

mgr inż.Andżelika  Bukowska
mgr inż. Andrzej Blachecki
mgr inż. Karolina Chat
mgr inż. Namuun Dashbold
mgr inż.Sylwia Drzewowska

 

mgr inż. Karolina Kołczyk
mgr inż. Anna Kwiecińska
mgr inż.Dawid Kutyła
mgr inż. Andrzej Piotrowicz


 

  • Emerytowani nauczyciele akademiccy:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Fitzner
prof. dr hab. inż. Marian Kucharski
prof. dr hab. inż. Jerzy Sędzimir
dr hab. Wanda Gumowska, prof. nadzw.
dr hab. inż. Czesław Malinowski, prof. nadzw.

 

 

 

 

Name*
E-mail*
MENU