fbpx

 Dziekani Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych

Kierownik Katedry:
dr hab. Piotr Żabiński, prof. AGH
A-2, II piętro, pok. 214
tel: (012) 617-36-11
e-mail: zabinski@agh.edu.pl

Sekretariat Katedry:
mgr Dorota Tolios-Janus
A-2, III
piętro, pok. 217
tel.: (012) 617-26-89
e-maildtolios@agh.edu.pl

 

  • Nauczyciele akademiccy:

dr hab. Bogusław Onderka, prof. nadzw.
dr hab. inż. Stanisław Pietrzyk, prof. nadzw.
dr hab. Piotr Żabiński, prof. nadzw.
dr hab. inż. Dominika Jendrzejczyk-Handzlik, prof. nadzw.
dr hab. inż. Remigiusz Kowalik, prof. nadzw.
dr hab. inż. Magdalena Luty-Błocho
dr hab. inż. Stanisław Małecki
, prof. nadzw.
dr hab. inż. Krzysztof Pacławski
, prof. nadzw.
dr hab. Ewa Rudnik, prof. nadzw.
dr hab inż. Marek Wojnicki, prof. nadzw.

 

dr inż. Iwona Dobosz
dr inż. Krzysztof Gargul
dr inż. Piotr Handzlik
dr inż. Piotr Jarosz
dr inż. Piotr Palimąka
dr inż. Michał Stępień
mgr inż. Karolina Kołczyk-Siedlecka

  • Pracownicy administracyjni i techniczni:

mgr Dorota Tolios-Janus

 

  • Doktoranci:

mgr inż. Andżelika  Bukowska
mgr inż. Kacper Bojda
mgr inż. Karolina Chat
mgr inż. Sylwia Drzewowska

 

mgr inż. Anna Kwiecińska
mgr inż. Dawid Kutyła
mgr inż. Katarzyna Skibińska
mgr inż. Andrzej Piotrowicz

 


 

  • Emerytowani nauczyciele akademiccy:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Fitzner
prof. dr hab. inż. Marian Kucharski
prof. dr hab. inż. Jerzy Sędzimir
dr hab. Wanda Gumowska, prof. nadzw.
dr hab. inż. Czesław Malinowski, prof. nadzw.

 

 

 

 

Name*
E-mail*
MENU