Dziekani Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali Nieżelaznych

Kierownik Katedry:
dr hab. inż. Marzanna Książek
A-2, II p., pok. 204
tel. (012) 617-38-81
e-mail:

Sekretariat Katedry:

Małgorzata Dąbek
A-2, III piętro, pok. 315a
tel.: (012) 617-26-65, 617-26-73
fax (012) 632-56-15
e-mail: mdabek@agh.edu.pl 

Strona Katedry Nauk o Materiałach i Inżynierii Metali Nieżelaznych

 

  • Nauczyciele akademiccy:

prof. dr hab. inż. Lucyna Jaworska
prof. dr hab. inż. Marek Szczerba
dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, prof. nadzw.
dr hab.inż. Grzegorz Boczkal, prof. nadzw.
dr hab. inż. Marzanna Maria Książek
dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. nadzw.

dr inż. Robert Hanarz
dr inż. Agnieszka Hotloś

dr inż. Anna Kula
dr inż. Katarzyna Łyp-Wrońska
dr Andrzej Mirski
dr inż. Ilona Nejman

 

mgr inż. Piotr Noga
dr inż. Paweł Ostachowski

dr inż. Paweł Pałka
dr inż. Małgorzata Perek-Nowak
dr inż. Bartosz Sułkowski
dr inż. Magdalena Suśniak

dr inż. Grzegorz Włoch
dr inż. Łukasz Wzorek

dr inż. Paulina Zawadzka

dr inż. Tomasz Skrzekut
mgr inż. Marcel Wiewióra

mgr inż. Mateusz Wędrychowicz
mgr inż.Wojciech Sajdak
mgr inż. Jakub Wiewióra
  • Doktoranci:
mgr inż. Dariusz Kołacz (IMN Gliwice)
mgr inż. Michał Krośniak
mgr inż. Marcin Lis (IMN Gliwice)
mgr inż. Michał Michalski


mgr inż Anna Tylek
mgr inż. Mateusz Wąsik

 

  • Emerytowani nauczyciele akademiccy:

prof.dr hab. inż. Ludwik Błaż

prof.dr hab.inż. Henryk Dybiec

prof. dr hab. inż. Borys Mikułowski

prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel

prof. dr hab.inż. Włodzimierz Bochniak

dr hab. inż. Krzysztof Pieła, prof. nadzw.

 

  • Pracownicy naukowo-techniczni:
Maciej Gądek
Marian Ziomek
  • Pracownicy administracyjni:

Małgorzata Dąbek

 

 

 

Name*
E-mail*
MENU