fbpx

Dziekani Komisje Wydziałowe

Wydziałowa Komisja d/s Nagród i Odznaczeń na kadencję 2016 – 2020

dr hab. inż. Remigiusz Kowalik, prof. nadzw. , Prodziekan ds. Nauki – przewodniczący

prof. dr hab. inż. Marek Szczerba

dr hab. inż. Marzanna Książek, prof. nadzw.

dr hab. inż. Andrzej Mamala, prof. nadzw.

dr hab. Piotr Żabiński, prof. nadzw.

dr Bożena Boryczko – przedstawiciel Związków Zawodowych

 

Wydziałowa Komisja d/s Zatrudnienia na kadencję 2016 – 2020

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych, Dziekan Wydziału – przewodniczący

dr hab. inż. Remigiusz Kowalik, prof. nadzw. , Prodziekan ds. Nauki

dr hab. inż. Marzanna Książek, prof. nadzw.

dr hab. inż. Andrzej Mamala, prof. nadzw.

dr hab. Piotr Żabiński, prof. nadzw.

prof. dr hab. inż. Lucyna Jaworska

prof. dr hab. inż. Marek Szczerba

dr inż. Michał Jabłoński, przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich

dr Bożena Boryczko – przedstawiciel Związków Zawodowych

mgr Małgorzata Rękas, dyrektor Administracyjny WMN

 

Komisja ds. Rotacji adiunktów na kadencję 2016 – 2020

prof. dr hab. inż. Lucyna Jaworska – przewodniczący komisji

prof. dr hab. inż. Marek Szczerba

prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych

Kierownik Katedry zatrudniającej adiunkta

 

Skład Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020

dr hab. inż. Stanisław Pietrzyk, prof. AGH

dr hab. inż. Krzysztof Żaba, prof. AGH

dr hab. inż. Beata Smyrak, prof. AGH

dr inż. Paweł Pałka

mgr Dariusz Buła

mgr inż. Mirosław Dyczkowski

Jan Trela

 

Skład Komisji Diamenty AGH na kadencję 2020-2024

Prof. dr hab. inż. Lucyna Jaworska – przewodniczący

Dr hab. inż. Anna Kula, prof. AGH

Dr hab. inż. Dominika Jendrzejczyk-Handzlik, prof. AGH

Dr hab. inż. Artur Kawecki, prof. AGH

 

Broker Innowacyjności

Dr hab. inż. Paweł Kwaśniewski, prof. AGH

 

Pełnomocnicy ds. Praktyk na kadencję 2020-2024

Metalurgia – dr inż. Piotr Palimąka

Inżynieria Materiałowa – dr inż. Grzegorz Włoch

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – dr inż. Kinga Korzeń

 

Wydziałowa Komisja Biblioteczna na kadencję 2020-2024

Dr hab. inż. Remigiusz Kowalik, prof. AGH – Prodziekan ds. Nauki, przewodniczący

Dr inż. Sebastian Kopacz

Dr inż. Iwona Dobosz

Dr inż. Sandra Puchlerska

Dr inż. Agnieszka Hotloś

 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020:

Wydziałowy Zespół Audytu Dydaktycznego

Wydziałowa Komisja d/s Rekrutacji

Wydziałowa Komisja Kwalifikacyjna na Stacjonarne Studia III stopnia (doktoranckie)

Komisje Egzaminów Inżynierskich

Komisje Egzaminów Magisterskich

 

 

MENU