fbpx

Dziekani Kontakt i lokalizacja

ADRES:
Wydział Metali Nieżelaznych
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
paw. A-2
al. A. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

NUMER KONTA BANKOWEGO:
Bank Pekao S.A. 09 1240 4722 1111 0000 4857 0714

 

 

 

Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych

Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych

Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali Nieżelaznych

Pracownia Struktury i Mechaniki Ciała Stałego

DziekaniDziekani

MENU