Dziekani Rekrutacja

Kalendarz rekrutacji zimowej na studia drugiego stopnia

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2017/2018 prowadzona będzie wg. kalendarza rekrutacji zamieszczonego w ZARZĄDZENIU Nr 49/2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia kalendarza rekrutacji zimowej na studia drugiego stopnia w AGH na rok akademicki 2017/2018.

 

Wydział Metali Nieżelaznych w roku akademickim 2017/2018 prowadzi nabór na stacjonarne studia II stopnia na następujące kierunki studiów:

Metalurgia – limit 30 osób

Inżynieria Materiałowa – limit 30 osób

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – limit 60 osób

 

W ramach kierunku Metalurgia możliwe jest studiowanie na następujących specjalnościach:

W ramach kierunku Inżynieria Materiałowa możliwe jest studiowanie na następujących specjalnościach:

W ramach kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji możliwe jest studiowanie na następujących specjalnościach:

Egzamin wstępny na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2017/2018

Tab. 1. Obowiązujące terminy rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia

 

Etap rekrutacji Cykl rekrutacyjny 1 Cykl rekrutacyjny 2
 

Złożenie w systemie e-Rekrutacja deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia

 

od 2 stycznia do 1 lutego

 

od 7 do 12 lutego

 

Egzaminy wstępne

 

2 lutego (piątek)

 

13 lutego (wtorek)

 

Wstępna kwalifikacja kandydatów (ogłoszenie wyników o godz. 15.00)

 

6 lutego (wtorek)

 

14 lutego (środa)

 

Przyjmowanie podań oraz wydawanie decyzji o przyjęciu na studia

 

od 7 do 12 lutego

 

od 15 do 16 lutego

 

Dokonywanie wpisu na studia przez zakwalifikowanych kandydatów

 

od 7 do 12 lutego

 

od 15 do 16 lutego

 

Więcej informacji na stronie:

http://www.agh.edu.pl/rekrutacja/

Dziekani Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Lokalizacja Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Metali Nieżelaznych: Pok. 116A, I p., paw. A-2 Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków tel.: (12) 617 45 90 e-mail: rekr-wmn@agh.edu.pl

Pełniona funkcja w WKR

Imię i nazwisko

Telefon

wew.

e-mail

Przewodniczący dr hab. inż. Beata Leszczyńka-Madej, prof. nadzw.

35-73

Z-ca Przewodniczącego

dr inż. Magdalena Suśniak

45-97

susniak@agh.edu.pl

Z-ca Przewodniczącego

dr inż. Grzegorz Włoch

44-43

grzegorz.wloch@agh.edu.pl

Z-ca Przewodniczącego

dr inż. Dominika Jendrzejczyk-Handzlik

41-25

djendrze@agh.edu.pl

Z-ca Przewodniczącego

dr inż. Michał Jabłoński

26-53

jablonsk@agh.edu.pl

Sekretarz

dr inż. Justyna Grzyb

45-95

jgrzyb@agh.edu.pl

Członek

dr inż. Agnieszka Hotloś

50-74

hotlos@agh.edu.pl
Członek

dr inż. Kinga Korzeń

26-53

kkorzen@agh.edu.pl

Członek

dr inż. Ilona Nejman

45-98

inejman@agh.edu.pl

Członek

dr inż. Małgorzata Perek-Nowak

45-99

mperek@agh.edu.pl

 

 

 

dr inż. Katarzyna Łyp-Wrońska Przedstawiciel Wydziału Metali Nieżelaznych w Uczelnianej Komisji

 

 

 

 

 

 

Przydatne Linki:

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

Formularze dokumentów przydatnych w procesie rekrutacyjnym oraz aktualne przepisy regulujące zasady rekrutacji

 

 

Name*
E-mail*
MENU