fbpx

Dziekani Rekrutacja

Informujemy, że w roku akademickim 2019/2020 Wydział Metali Nieżelaznych będzie prowadził rekrutację na II stopień studiów stacjonarnych na następujące kierunki i ścieżki dyplomowania:

 

  1. Recykling i Metalurgia – jedna ścieżka dyplomowania: Recykling i Ochrona Środowiska
  2. Inżynieria Metali Nieżelaznych – 2 ścieżki dyplomowania:
  3. Zaawansowane technologie przetwórstwa metali
  4. Inżynieria Nowych Materiałów
  5. Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych – jedna ścieżka dyplomowania: Zaawansowane materiały i technologie w lotnictwie, motoryzacji i kolejnictwie
  6. Inżynieria Produkcji i Jakości

 

W roku akademickim 2019/2020 Wydział Metali Nieżelaznych prowadzi rekrutację na następujące kierunki studiów:

 

ZASADY REKRUTACJI

 

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020 reguluje

 

Uchwała nr 159/2018 Senatu AGH z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/2018 Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020.

 

Aktualne przepisy regulujące zasady rekrutacji umieszczane są w dziale KANDYDACI  strony głównej AGH w sekcji Dokumenty rekrutacyjne.

 

Przewodnik “Krok po kroku” przygotowany przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną:

 

Egzamin wstępny na studia II stopnia

Zgodnie z Uchwałą Senatu AGH nr 68/2015 egzaminy wstępne obejmują sprawdzenie wybranych kierunkowych efektów kształcenia (EKK) w zakresie wiedzy, umiejętności
i kompetencji społecznych osiąganych na pierwszym stopniu danego kierunku studiów
w AGH.

 

Zestawy pytań obowiązujących na egzaminie wstępnym na poszczególne kierunki studiów II stopnia:

 

Wydziałowy Zespół ds. Rekrutacji

dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. AGH – e-mail: bleszcz@agh.edu.pl
dr inż. Justyna Grzyb – e-mail: jgrzyb@agh.edu.pl
dr inż. Katarzyna Łyp-Wrońska  – e-mail: klyp@agh.edu.pl

Name*
E-mail*
MENU