Dziekani Rekrutacja

 

Rekrutacja letnia na studia w roku akademickim 2017/2018

W rekrutacji letniej Wydział Metali Nieżelaznych prowadzi nabór wyłącznie na studia stacjonarne I stopnia.

Wydział Metali Nieżelaznych w ramach rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 prowadzi nabór na następujące kierunki studiów:

 

Studia stacjonarne I stopnia

Kierunek:

 

 

 

Istotne daty z kalendarza rekrutacji letniej na studia stacjonarne pierwszego stopnia
w AGH w roku akademickim 2017/2018

 

Dla wszystkich stopni i form studiów:

Rozpoczęcie rejestracji w systemie e-Rekrutacja: 1 czerwca 2017 r., godz. 900
Rozpoczęcie pracy WKR: 26 czerwca 2017 r., godz. 900
Zakończenie pracy WKR: 21 września 2017 r., godz. 1500

 

 

Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzona będzie w według kalendarza rekrutacji zamieszczonego w Zarządzeniu nr 18/2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia kalendarza rekrutacji letniej na studia pierwszego i drugiego stopnia w AGH na rok akademicki 2017/2018

 

 

Limity przyjęć na poszczególne kierunki WMN na studia stacjonarne I stopnia
w roku akademickim 2017/2018

 

Wydział / Kierunek Rekrutacja letnia
Pierwszy stopień studiów
Metale Nieżelazne 300
Metalurgia 90
Inżynieria Materiałowa 90
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 120

 

Dziekani Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Lokalizacja Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Metali Nieżelaznych: Pok. 116A, I p., paw. A-2 Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków tel.: (12) 617 45 90 e-mail: rekr-wmn@agh.edu.pl

Pełniona funkcja w WKR

Imię i nazwisko

Telefon

wew.

e-mail

Przewodniczący dr hab. inż. Grzegorz Boczkal ,prof. nadzw.

26-97

gboczkal@agh.edu.pl

Z-ca Przewodniczącego

dr inż. Magdalena Suśniak

45-97

susniak@agh.edu.pl

Z-ca Przewodniczącego

dr inż. Grzegorz Włoch

44-43

grzegorz.wloch@agh.edu.pl

Z-ca Przewodniczącego

dr inż. Dominika Jendrzejczyk-Handzlik

41-25

djendrze@agh.edu.pl

Z-ca Przewodniczącego

dr inż. Michał Jabłoński

26-53

jablonsk@agh.edu.pl

Sekretarz

dr inż. Justyna Grzyb

45-95

jgrzyb@agh.edu.pl

Członek

dr inż. Agnieszka Hotloś

50-74

hotlos@agh.edu.pl
Członek

dr inż. Kinga Korzeń

26-53

kkorzen@agh.edu.pl

Członek

dr inż. Ilona Nejman

45-98

inejman@agh.edu.pl

Członek

dr inż. Małgorzata Perek-Nowak

45-99

mperek@agh.edu.pl

 

 

 

dr inż. Katarzyna Łyp-Wrońska Przedstawiciel Wydziału Metali Nieżelaznych w Uczelnianej Komisji

 

 

 

 

 

 

Przydatne Linki:

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

Formularze dokumentów przydatnych w procesie rekrutacyjnym oraz aktualne przepisy regulujące zasady rekrutacji

 

 

Name*
E-mail*
MENU