Dziekani Rekrutacja

Rekrutacja na Wydział Metali Nieżelaznych prowadzona jest przez:
Centrum Rekrutacji
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Bud. U2 (Centrum Dydaktyki AGH, ul. Reymonta 7), pok. 204 – 205.

tel.:+48 12 617 36 84

e-mail: rekrutacja@agh.edu.pl

 

Egzamin wstępny na stacjonarne studia II stopnia na WMN odbędzie się w następujących terminach:

 • I cykl rekrutacyjny: 1 lutego (piątek)
 • II cykl rekrutacyjny: 12 lutego (wtorek)

 

Rekrutacja zimowa na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2018/2019 prowadzona będzie wg. kalendarza rekrutacji zamieszczonego w ZARZĄDZENIU Nr 42/2018 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 31 października 2018 r. w sprawie ustalenia kalendarza rekrutacji zimowej na studia drugiego stopnia w AGH na rok akademicki 2018/2019.

Wydział Metali Nieżelaznych w roku akademickim 2018/2019 prowadzi nabór na stacjonarne studia II stopnia na następujące kierunki studiów:

 

 • Metalurgia – limit 30 osób
 • Inżynieria Materiałowa – limit 30 osób
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – limit 60 osób

 

W ramach kierunku Metalurgia możliwy jest wybór następujących specjalności:

 • Metale szlachetne w przemyśle i jubilerstwie
 • Metalurgia i recykling metali nieżelaznych
 • Przeróbka plastyczna

W ramach kierunku Inżynieria Materiałowa możliwy jest wybór następujących specjalności:

 • Inżynieria materiałów metalicznych
 • Materiałoznawstwo metali nieżelaznych
 • Modern Materials, Design and Application (specjalność w języku angielskim)

W ramach kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji możliwy jest wybór następujących specjalności:

 • Materiały i technologie w systemach elektroenergetycznych
 • Inżynieria produkcji i zastosowanie metali nieżelaznych

 

Zestawy pytań obowiązujących na egzaminie wstępnym na poszczególne kierunki:

 

Więcej informacji na temat rekrutacji na stronie:

https://kandydaci.agh.edu.pl/

 

 

Dziekani Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Pełniona funkcja w WKR

Imię i nazwisko

Telefon

wew.

e-mail

Przewodniczący dr hab. inż. Beata Leszczyńka-Madej, prof. nadzw.

35-73

Z-ca Przewodniczącego

dr inż. Magdalena Majchrowska

45-97

susniak@agh.edu.pl

Z-ca Przewodniczącego

dr inż. Grzegorz Włoch

44-43

grzegorz.wloch@agh.edu.pl

Z-ca Przewodniczącego

dr hab. inż. Dominika Jendrzejczyk-Handzlik

41-25

djendrze@agh.edu.pl

Sekretarz

dr inż. Justyna Grzyb

45-95

jgrzyb@agh.edu.pl

Członek

dr inż. Agnieszka Hotloś

50-74

hotlos@agh.edu.pl
Członek

dr inż. Małgorzata Perek-Nowak

45-99

mperek@agh.edu.pl

 

 

 

dr inż. Katarzyna Łyp-Wrońska Przedstawiciel Wydziału Metali Nieżelaznych w Uczelnianej Komisji

 

 

 

 

 

 

Przydatne Linki:

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

Formularze dokumentów przydatnych w procesie rekrutacyjnym oraz aktualne przepisy regulujące zasady rekrutacji

 

 

Name*
E-mail*
MENU