Dziekani Metalurgia

Specjalności dostępne na kierunku Metalurgia

 

 •  Metalurgia i recykling metali nieżelaznych

  Metale nieżelazne stanowią grupę około pięśdziesięciu pierwiastków, które znalazły zastosowanie w prawie każdej dziedzinie życia. Studenci tej specjalności zapoznają się z podstawami inżynieriii procesów metalurgicznych, własnościami metali i stopów, teoretycznymi podstawami metalurgii, zagadnieniami energetycznymi, a następnie technologiami otrzymywania metali nieżelaznych. Student ma możliwość ukierunkowania swojego wykształcenia w zakresie technologii danego metalu, grupy metali lub problemów związanych z prowadzeniem procesów technologicznych. Studia na poziomie magisterskim znacznie poszerzają zakres wcześniej zdobytych wiadomości i pozwalają na wnikliwe studiowanie problemów teoretycznych, z możliwością modelowania matematycznego i symulacji komputerowej przebiegu procesu oraz na znacznie szersze poznanie zagadnień technologicznych i nowoczsnych technologii metalurgicznych.

 

 •  Przerobka Plastyczna

  W ramach tej specjalności kształci się specjalistóww zakresie przetwórstwa metali nieżelaznych, obejmującego procesy technologiczne otrzymywania różnego rodzaju wyrobów w postaci blach, taśm, folii, rur, kształtowników, prętów, drutów, a także całej gamy elementów i detali formowanych plastycznie w postaci odkuwek, wytłoczek itp. Program studiów łączy wiadomości z zakresu teorii i technologii przeróbki plastycznej oraz metaloznawstwa i fizyki metali. Absolwenci uzyskują przygotowanie z zakresu nowoczesnych technologii walcowania, wyciskania, ciągnienia, kucia oraz tłoczenia metali i stopów, , atakże w zakresie urządzeń i pomiarów w przeróbce plastycznej. Otrzymują wiedzę z zakresu systemów jakości produkcji. Posiadają umiejętność sterowania własnościami użytkowymi produkowanych wyrobów. Poznają niekonwencjonalnetechnologie kształtowania plastycznego metali, techniki wytwarzania kompozytów metalicznych, metody modelowania fizycznego i matematycznego oraz komputerowegowspomagania projektowania procesów przeróbki plastycznej

 

 •  Metale szlachetne w przemyśle i jubilerstwie

  Polska jest krajem bogatym w rudy zawierające znaczne ilości metali szlachetnych, które – ze względu na ich szczególne właściwości, zwłaszcza w zakresie przewodnictwa elektrycznego i cieplnego oraz wysoką odporność na korozję – znajdująszerokie zastosowanie w wielu dziadzinach przemysłu (elektronika, elektrotechnika, chemia, wyrób monet oraz wiele innych), a także w tak atrakcyjnych obszarach jak złotnictwo, jubilerstwo, medalierstwo.
  Studenci tej specjalności zapoznają się z teoretycznymi podstawami chemii i metalurgii, niezbędnymi do opanowania procesów otrzymywania metali szlachetnych z rud i ich odzysku z odpadów poprodukcyjnych oraz metod otrzymywania stopów tych metali. Poznają metody badań własności oraz procesy technologiczne otrzymywania szerokiego asortymentu wyrobów, oparte o przeróbkę plastyczną oraz procesy kształtowania struktury i własności wyrobów. Niezależnie od aplikacji typowo przemysłowych, program specjalności ukierunkowany jest na problematykę projektowania i wytwarzania wyrobów jubilerskich. Zawiera metodyręcznego i maszynowegoich kształtowania, procesy łaczenia elementów, metody uszlachetniania powierzchni wraz z elementami gemmologii i prawa probierczego.

 

Name*
E-mail*
MENU