fbpx

Dziekani Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych (MTMN)

Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych (MTMN) to nowy kierunek kształcenia na Wydziale Metali Nieżelaznych, którego głównym celem jest kształcenie studentów w zakresie wiedzy materiałowej i technologicznej dedykowanej najnowszym oczekiwaniom i potrzebom strategicznych gałęzi przemysłu obsługujących strategiczne działy gospodarki, które wykorzystują metale nieżelazne i ich pochodne. Należą do nich Elektroenergetyka (dynamiczny wzrost konsumpcji energii elektrycznej, wzrost efektywności przesyłu), Transport (Dolina Lotnicza, program elektromobilność, Koleje Dużych Prędkości), Budownictwo (Inteligentne domy, nowoczesne systemy ogrzewania i klimatyzacji, odnawialne źródła energii, sprzęt AGD), Medycyna (wspomaganie medycyny konwencjonalnej -szpitale, miejsca użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, lotniska, dworce kolejowe )) i Przemysł Zbrojeniowy (obronność państwa). Wymienione działy gospodarki stawiają coraz to wyższe wymagania względem własności eksploatacyjnych wyrobów, co się przekłada na potrzeby budowy wiedzy o nowych materiałach i technologiach ich wytwarzania i przetwórstwa. W tym się lokuje nowoczesność i atrakcyjność kierunku kształcenia Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych.

Efekty uczenia się są ulokowane w dyscyplinie inżynieria materiałowa (dyscyplina wiodąca) i częściowo w dyscyplinach: inżynieria mechaniczna, inżynieria lądowa i transport oraz automatyka, elektronika i elektrotechnika (dyscypliny dodatkowe).

Kierunek kształcenia Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych na Wydziale Metali Nieżelaznych jest jedynym w Polsce i unikatowym w skali światowej miejscem umożliwiającym uzyskanie wiedzy z zakresu nowoczesnych materiałów na bazie metali nieżelaznych oraz innowacyjnych metod ich przetwarzania.

 

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych projektowania i przetwórstwa metali nieżelaznych, laboratoriach i instytutach badawczych, działach R&D oraz jednostkach naukowo-dydaktycznych.

 

Oferta kształcenia na studiach II stopnia obejmuje (do wyboru) następujące ścieżki dyplomowania:

  • Ścieżka 1 – Zaawansowane materiały i technologie w elektroenergetyce
  • Ścieżka 2 – Zaawansowane materiały i technologie w lotnictwie, motoryzacji i kolejnictwie
  • Ścieżka 3 – Zaawansowane materiały i technologie w budownictwie
  • Ścieżka 4 – Zaawansowane materiały i technologie w medycynie

Program studiów oferuje liczne praktyki w zakładach przemysłowych branży metali nieżelaznych (m.in. KGHM Polska Miedź S.A., Walcownia Metali Dziedzice, Hutmen S.A. Aluminium Konin S.A. Tele-Fonika Kable S.A., zakłady produkcji sprzętu medycznego, transportowego, lotniczego, zbrojeniowego).

 

 

MENU