fbpx

Dziekani Nagroda SITMN

Nagroda SITMN  – przeznaczana jest dla najlepszego absolwenta Wydziału Metali Nieżelaznych AGH w Krakowie.Od blisko dwudziestu już lat, każdego roku, na Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej najlepszym absolwentom studiów stacjonarnych (magisterskich) przyznawane są nagrody i wyróżnienia naszego branżowego stowarzyszenia inżynierskiego. Wcześniej, do roku 2004, były to nagrody Oddziału Metali Nieżelaznych SITPH (Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego). Obecnie, odkąd Oddział działa jako samodzielne Stowarzyszenie, jest to nagroda SITMN (Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych).

 

Dziekani
Wręczenie Nagrody Laureatowi pierwszego Konkursu przez Prezesa Stowarzyszenia, Dziekana Wydziału i Prezesa Mennicy Państwowej (Galerie)

Jednostopniowa nagroda główna i dwa równorzędne wyróżnienia przyznawane są na wniosek Rady Wydziału Metali Nieżelaznych. Tytułem do nagrody, w myśl jej regulaminu, są szczególne wyniki w nauce i wzorowe wypełnianie obowiązków studenta w czasie studiów, jak również osiągnięcia w pracy w ramach studenckiego ruchu naukowego lub w innych zespołach badawczych, działalność dla Wydziału, Uczelni i Stowarzyszenia. Ustanowienie od trzeciego konkursu wyróżnień, uzasadnione było chęcią poszerzenia kręgu studentów motywowanych do lepszej pracy i stworzenia możliwości przedstawiania przemysłowi sponsorującemu konkurs szerszego grona najlepszych absolwentów, mogących podjąć pracę w tymże przemyśle na preferencyjnych zasadach. Informacje o przyznaniu nagrody publikowane są w „Magazynie Hutniczym”, „Rudach i Metalach Nieżelaznych”, w biuletynach i materiałach stowarzyszeniowych, pojawiały się też w BIP AGH, najczęściej w relacjach z konferencji, podczas których były wręczane. Historia konkursu była też przedstawiona w periodyku AGH dla Absolwentów „Vivat Akademia” nr 3, w roku jubileuszu 90-lecia Akademii.

 

Artykuł w wersji pdf (całość)

 

 

Name*
E-mail*
MENU