Dziekani Postępowania habilitacyjne

1. Książek Marzanna

2. Rudnik Ewa

3. Kwaśniewski Paweł

4.  Kowalik Remigiusz

5. Nowotnik Andrzej

6. Mola Renata

7. Pacławski Krzysztof

8. Małecki Stanisław

9. Wojnicki Marek

10. Iwona Sulima

11. Dominika Jendrzejczyk-Handzlik

12. Grzegorz Kiesiewicz

MENU