fbpx

Pracownicy

Wydział Metali Nieżelaznych prowadzi konsekwentną politykę rozwoju własnej kadry naukowej: adiunkci zatrudniani od roku 2003 mają obowiązek habilitowania się w ciągu 8 lat z możliwością przedłużenia o dalsze 4 lata.

W roku 2009 habilitacje uzyskało 3 pracowników Wydziału. Zatrudniono także na pełny etat dwóch profesorów nadzwyczajnych spoza Uczelni w zakresie Chemii i Metalurgii. Zastępują oni starszą kadrę profesorską odchodzącą na emeryturę.

W ciągu najbliższych 3 lat spodziewane jest 5-6 habilitacji pracowników Wydziału. Młodsza kadra naukowa rekrutowana jest głównie spośród doktorantów Wydziału. Wśród doktorantów oraz młodszych pracowników naukowo-dydaktycznych są także osoby, które ukończyły inne poza  AGH uczelnie.

Ważną rolę w rozwoju kadry spełniają staże zagraniczne; każdego roku kilka osób odbywa staże w ośrodkach naukowych na całym świecie.

Pracownicy Wydziału przejawiają dużą aktywność naukową, o czym świadczy znaczna liczba projektów badawczych własnych, rozwojowych, zamawianych, celowych i zlecanych z przemysłu. Młodsi pracownicy są często kierownikami projektów badawczych, często o znacznych nakładach finansowych. Pod względem aktywności naukowej Wydział Metali Nieżelaznych należy do najwyżej notowanych w AGH.

Pensum dydaktyczne dla samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych; profesorów i dr habilitowanych wynosi 210 godzin na rok, adiunktów i asystentów 240 godzin, zaś wykładowców i st. wykładowców 360 godzin.

Nauczyciele akademiccy 

  • Profesor: 8
  • Doktor habilitowany: 14
  • Doktor: 34
  • Pozostali: 7
  • Razem: 63

Stan na 1.10.2009 r.

Name*
E-mail*
MENU