fbpx

Dziekani Kolegium Wydziału

Władze Wydziału

Dziekan
prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych

Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju
dr hab. inż. Beata Smyrak, prof. nadzw.

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia
dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. nadzw.

Prodziekan ds. Nauki
dr hab. inż. Remigiusz Kowalik, prof. nadzw.

 

  • Samodzielni pracownicy naukowi:

dr hab. inż. Grzegorz Boczkal, prof. nadzw.

prof. dr hab. inż. Lucyna Jaworska
dr hab. inż. Dominika Jendrzejczyk-Handzlik, prof. nadzw.

dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, prof. nadzw.
dr hab. inż. Artur Kawecki, prof. nadzw.
dr hab. inż. Grzegorz Kiesiewicz, prof. nadzw.

dr hab. inż. Remigiusz Kowalik
dr hab. inż. Marzanna Książek, prof. nadzw.
dr hab. inż. Anna Kula
dr hab. inż. Andrzej Mamala, prof. nadzw.
dr hab. inż. Paweł Kwaśniewski, prof. nadzw.

dr hab. inż. Dariusz Leśniak, prof nadzw.


dr hab. inż. Magdalena Luty-Błocho
dr hab. inż. Stanisław Małecki, prof. nadzw.
dr hab. inż. Wacław Muzykiewicz, prof. nadzw.
dr hab. Bogusław Onderka, prof. nadzw.
dr hab. inż. Krzysztof Pacławski, prof. nadzw.

dr hab. inż. Stanisław Pietrzyk, prof. nadzw.
dr hab. Ewa Rudnik, prof. nadzw.
prof. dr hab. inż. Marek Szczerba
dr hab. inż. Monika Walkowicz
dr hab. inż. Marek Wojnicki
, prof. nadzw.
dr hab. inż. Krzysztof Żaba, prof. nadzw.

dr hab. Piotr Żabiński, prof nadzw.

 

  • Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

dr inż. Michał Jabłoński
dr inż. Katarzyna Łyp-Wrońska

 

 

  • Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:

Renata Konopczak
mgr Bożena Miga

 

  • Przedstawiciel samorządu doktorantów:

mgr inż. Radosław Kowal

 

 

  • Przedstawiciele studentów:
1.Jakub Bem
2.Ksawery Jaros
3.Wojciech Kozioł
4.Karol Czarny
5. Monika Malinowska
6. Piotr Medrek


 


 

  • Przedstawiciel związków zawodowych:

dr Bożena Boryczko

 

  • Zapraszani goście:

prof. dr hab. inż. Ludwik Błaż
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak
prof. dr hab. inż. Henryk Dybiec

prof. dr hab. inż. Krzysztof Fitzner
prof. dr hab. inż. Janusz Gryziecki
dr hab. Wanda Gumowska, prof. nadzw.
prof. dr hab. inż. Tadeusz Karwan
prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel
prof. dr hab. inż Marian Kucharski
prof. dr hab. inż. Wojciech Libura
dr hab. inż. Czesław Malinowski, prof. nadzw.
prof. dr hab. inż. Borys Mikułowski
prof. dr inż. Zofia Orman
dr hab. inż. Krzysztof Pieła, prof. nadzw.
prof. dr hab. inż. Jan Richert
prof. dr hab. inż. Kazimierz Świątkowski
prof. dr hab. inż. Józef Zasadziński

mgr Małgorzata Rękas – Dyrektor Administracyjny Wydziału

 

Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności.

 

 

 

 

Name*
E-mail*
MENU