Dziekani Rada Wydziału

Władze Wydziału

Dziekan
prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych

Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju
dr hab. inż. Beata Smyrak, prof. nadzw.

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia
dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. nadzw.

Prodziekan ds. Nauki
dr hab. inż. Remigiusz Kowalik

 

  • Samodzielni pracownicy naukowi:

dr hab. inż. Grzegorz Boczkal, prof. nadzw.

prof. dr hab. inż. Lucyna Jaworska
dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, prof. nadzw.
dr hab. inż. Artur Kawecki, prof. nadzw.

prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych
dr hab. inż. Remigiusz Kowalik
dr hab. inż. Marzanna Książek
dr hab. inż. Andrzej Mamala, prof. nadzw.
dr hab. inż. Paweł Kwaśniewski

dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. nadzw.
dr hab. inż. Dariusz Leśniak, prof nadzw.


dr hab. inż. Stanisław Małecki
dr hab. inż. Wacław Muzykiewicz, prof. nadzw.
dr hab. Bogusław Onderka, prof. nadzw.
dr hab. inż. Krzysztof Pacławski

dr hab. inż. Stanisław Pietrzyk, prof. nadzw.
dr hab. Ewa Rudnik
dr hab. inż. Beata Smyrak, prof. nadzw.
prof. dr hab. inż. Marek Szczerba
dr hab. inż. Krzysztof Żaba, prof. nadzw.

dr hab. Piotr Żabiński, prof nadzw.

 

  • Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

dr inż. Michał Jabłoński
dr inż. Katarzyna Łyp-Wrońska
dr inż. Paulina Zawadzka
mgr inż. Marcel Wiewióra

 

 

  • Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:

Renata Konopczak
mgr Bożena Miga

  • Przedstawiciel samorządu doktorantów:

mgr inż. Wojciech Sajdak

 

 

  • Przedstawiciele studentów:

Natalia Kurowska
Joanna Wojtuń
Kinga Tokarz
Kacper Montusiewicz
Tomasz Majewski
Renata Szczepaniec

 


 

  • Przedstawiciel związków zawodowych:

dr Bożena Boryczko

 

  • Zapraszani goście:

prof. dr hab. inż. Ludwik Błaż
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak
prof. dr hab. inż. Henryk Dybiec

prof. dr hab. inż. Krzysztof Fitzner
prof. dr hab. inż. Janusz Gryziecki
dr hab. Wanda Gumowska, prof. nadzw.
prof. dr hab. inż. Tadeusz Karwan
prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel
prof. dr hab. inż Marian Kucharski
prof. dr hab. inż. Wojciech Libura
dr hab. inż. Czesław Malinowski, prof. nadzw.
prof. dr hab. inż. Borys Mikułowski
prof. dr inż. Zofia Orman
dr hab. inż. Jan Osika, prof. nadzw.
dr hab. inż. Krzysztof Pieła, prof. nadzw.
prof. dr hab. inż. Jan Richert
prof. dr hab. inż. Jerzy Sędzimir
prof. dr hab. inż. Kazimierz Świątkowski
prof. dr hab. inż. Józef Zasadziński

mgr Małgorzata Rękas – Dyrektor Administracyjny Wydziału

 

Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności.

 

 

 

 

Name*
E-mail*
MENU