fbpx

 

 

 

Tytuł projektu:

Opracowanie i wdrożenie specjalistycznego systemu połączeń REKIN AL. dedykowanego do aluminiowych przewodów emaliowanych

 

Program operacyjny: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś, działanie, poddziałanie: Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”

 

Krótki opis projektu: Przedmiotem projektu jest, innowacyjny w skali ogólnoświatowej, system dedykowany do połączeń aluminiowych przewodów emaliowanych stosowany w produkcji transformatorów rozdzielczych. System składa się ze złączek z agresywnymi mechanicznie powierzchniami w postaci mikroostrzy (zębów), których zadaniem jest przebijanie elektroizolacji i penetracja w głąb przewodu tworząc skuteczne elektro-mechaniczne połączenie. Drugim elementem systemu jest innowacyjna elektro-praska wykorzystywana do realizacji połączenia.

Stosowane obecnie metody łączenia polegają na lutowaniu, spawaniu, zaciskaniu lub skręcaniu. Nowy system jest odpowiedzią na dynamiczną substytucję miedzi przez aluminium w transformatorach. System charakteryzuje się następującymi cechami: uniwersalność, prostota łączenia, niezawodność i stabilność połączenia, niskie koszty oraz pro-ekologiczność wpisująca się w wytyczne dyrektywy europejskiej 2009/125/We o zwiększeniu efektywności energetycznej. W ramach projektu zostaną opracowane złączki dedykowane do przewodów aluminiowych wraz z technologią kreowania agresywnych mechanicznie powierzchni. Poprawność eksploatacyjna systemu będzie testowana we współpracy z Instytutem Energetyki podległym Ministerstwu Energii – prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych.

 

Cele projektu: Opracowanie technologii łączenia nowej generacji aluminiowych przewodów emaliowanych z innymi przewodami do zastosowań w przemyśle budowy silników i transformatorów.

 

Planowane efekty: Efektem realizacji badań w ramach projektu będą nowe geometrie złączek o wysokich własnościach eksploatacyjnych, które gwarantować będą wysoką niezawodność połączeń elektrycznych w systemach zasilania średnich i niskich napięć.

 

Całkowita wartość projektu: 8 443 277,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 6 428 602,75 zł

MENU