fbpx

Dziekani Rekrutacja

W roku akademickim 2020/2021 Wydział Metali Nieżelaznych prowadzi rekrutację na następujące kierunki studiów: 

 

 

Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunku Inżynieria Metali Nieżelaznych są przyjmowani w ramach limitu miejsc w postępowaniu kwalifikacyjnym po ustaleniu listy rankingowej, która będzie sporządzona na podstawie świadectw dojrzałości.

Pod uwagę brane są oceny z jednego z przedmiotów: matematyki lub fizyki lub chemii lub informatyki lub biologii lub geografii. Przewidywany limit miejsc wynosi 80.

 

 

Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunku Inżynieria Jakości i Produkcji są przyjmowani w ramach limitu miejsc w postępowaniu kwalifikacyjnym po ustaleniu listy rankingowej, która będzie sporządzona na podstawie świadectw dojrzałości.

Pod uwagę brane są oceny z jednego z przedmiotów: matematyki lub fizyki lub chemii lub informatyki lub biologii lub geografii. Przewidywany limit miejsc wynosi 105.

 

 

Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunku Recykling i Metalurgia są przyjmowani w ramach limitu miejsc w postępowaniu kwalifikacyjnym po ustaleniu listy rankingowej, która będzie sporządzona na podstawie świadectw dojrzałości.

Pod uwagę brane są oceny z jednego z przedmiotów: matematyki lub fizyki lub chemii lub informatyki lub biologii lub geografii. Przewidywany limit miejsc wynosi 25.

 

ZASADY REKRUTACJI

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021 reguluje

Uchwała nr 97/2019 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego  drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021.

 

Aktualne przepisy regulujące zasady rekrutacji umieszczane są w dziale KANDYDACI  strony głównej AGH w sekcji Dokumenty rekrutacyjne.

 

Przewodnik “Krok po kroku” przygotowany przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną:

  • Krok po kroku na studia pierwszego stopnia – czytaj tutaj

 

Wydziałowy Zespół ds. Rekrutacji

dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. AGH – e-mail: bleszcz@agh.edu.pl
dr inż. Justyna Grzyb – e-mail: jgrzyb@agh.edu.pl
dr inż. Katarzyna Łyp-Wrońska – e-mail: klyp@agh.edu.pl

Name*
E-mail*
MENU