fbpx

Dziekani Rekrutacja

Termin I: 15 stycznia 2021 r. (piątek) (rejestracja projektu/pracy inżynierskiej w dziekanacie wraz z kompletem dokumentów do dnia 13.01.2021 r.)
Termin II: 29 stycznia 2021 r. (piątek) (rejestracja projektu/pracy inżynierskiej w dziekanacie wraz z kompletem dokumentów do dnia 27.01.2021 r.)

 

*Uwaga:

Zarówno wykaz sal, jak i godzin odbywania się egzaminu zostaną podane w późniejszym terminie – jest to uzależnione od bieżącej sytuacji epidemicznej.

 

Egzamin dyplomowy – inżynierski (obrona pracy dyplomowej):

Dla osób, które zaliczą ogólny egzamin kierunkowy w I terminie:

Metalurgia: 22 stycznia 2021 r. (piątek) , godz. 9:00
Inżynieria Materiałowa: 21, 22 stycznia 2021 r. (czwartek, piątek) , godz. 9:00
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: 21, 22 stycznia 2021 r. (czwartek, piątek) , godz. 9:00

 

Dla osób, które zaliczą ogólny egzamin kierunkowy w II terminie:

 

Metalurgia: 01.02.2021 r. (poniedziałek), godz. 9.00.
Inżynieria Materiałowa: 01.02.2021 r. (poniedziałek), godz. 9.00.
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: 01 – 02.02.2021 (poniedziałek, wtorek), godz. 9.00

 

Egzamin wstępny na stacjonarne studia II stopnia odbędzie się w następujących terminach:

I cykl rekrutacyjny: 5 lub 6 lutego*
II cykl rekrutacyjny: 12 lub 13 lutego*
* termin egzaminu wstępnego podany będzie w komunikacie dostępnym w systemie e-Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące kalendarza rekrutacji zimowej na studia drugiego stopnia w AGH rozpoczynające cykl kształcenia w roku akademickim 2020/2021 zawarte są w ZARZĄDZENIU Nr 86/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 9 listopada 2020 r.

 

 

W roku akademickim 2020/2021 Wydział Metali Nieżelaznych prowadzi rekrutację na następujące kierunki studiów: 

 

 

Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunku Inżynieria Metali Nieżelaznych są przyjmowani w ramach limitu miejsc w postępowaniu kwalifikacyjnym po ustaleniu listy rankingowej, która będzie sporządzona na podstawie świadectw dojrzałości.

Pod uwagę brane są oceny z jednego z przedmiotów: matematyki lub fizyki lub chemii lub informatyki lub biologii lub geografii. Przewidywany limit miejsc wynosi 80.

 

 

Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunku Inżynieria Jakości i Produkcji są przyjmowani w ramach limitu miejsc w postępowaniu kwalifikacyjnym po ustaleniu listy rankingowej, która będzie sporządzona na podstawie świadectw dojrzałości.

Pod uwagę brane są oceny z jednego z przedmiotów: matematyki lub fizyki lub chemii lub informatyki lub biologii lub geografii. Przewidywany limit miejsc wynosi 105.

 

 

Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunku Recykling i Metalurgia są przyjmowani w ramach limitu miejsc w postępowaniu kwalifikacyjnym po ustaleniu listy rankingowej, która będzie sporządzona na podstawie świadectw dojrzałości.

Pod uwagę brane są oceny z jednego z przedmiotów: matematyki lub fizyki lub chemii lub informatyki lub biologii lub geografii. Przewidywany limit miejsc wynosi 25.

 

ZASADY REKRUTACJI

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021 reguluje

Uchwała nr 97/2019 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego  drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021.

 

Aktualne przepisy regulujące zasady rekrutacji umieszczane są w dziale KANDYDACI  strony głównej AGH w sekcji Dokumenty rekrutacyjne.

 

Przewodnik “Krok po kroku” przygotowany przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną:

  • Krok po kroku na studia pierwszego stopnia – czytaj tutaj

 

Wydziałowy Zespół ds. Rekrutacji

dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. AGH – e-mail: bleszcz@agh.edu.pl
dr inż. Justyna Grzyb – e-mail: jgrzyb@agh.edu.pl
dr inż. Katarzyna Łyp-Wrońska – e-mail: klyp@agh.edu.pl

Name*
E-mail*
MENU