fbpx

Dziekani Recykling i Metalurgia (R&M)

Rekrutacja: Recykling i Metalurgia

 

Produkcja metali i stopów to istotna gałąź współczesnej gospodarki. Jest nierozerwalnie związana z przemysłem motoryzacyjnym, lotniczym, elektronicznym, zbrojeniowym, etc.. Każda z tych branż rozwija się dynamicznie, tym samym rośnie zapotrzebowanie na metale i bazujące na nich produkty. Ponadto, konsekwencją konsumpcyjnego stylu życia jest nadprodukcja towarów, ich krótki okres życia oraz kurczące się zasoby naturalne metali. Wymusza to projektowanie i wdrażanie nowych technologii zagospodarowujących wycofywane masowo z obiegu produkty.

 

Wydział Metali Nieżelaznych jest jedynym wydziałem podejmującym wyzwania związane zarówno z produkcją metali jak i ich recyklingiem, z jednoczesnym zachowaniem dbałości o najwyższe standardy ochrony środowiska. Kierunek Recykling i Metalurgia w Akademii Górniczo-Hutniczej wpisuje się w najnowsze trendy związane z projektowaniem gospodarki w obiegu zamkniętym.

 

Recykling i Metalurgia to elitarny, niszowy kierunek studiów, który zapewnia pracę na całym świecie w prestiżowych, międzynarodowych korporacjach związanych z produkcją metali i ich recyklingiem. Obecnie największe zapotrzebowanie rynku pracy w tej branży jest związane z projektowaniem nowoczesnych linii produkcyjnych i wdrażaniem nowych technologii, które ze względu na ciągłą zmianę bazy surowców wymagają elastycznego reagowania.

 

Podstawowym elementem kształcenia na tym kierunku jest uczenie kreatywnego myślenia nastawionego na rozwiązywanie bieżących problemów technologicznych. Nieodłącznym elementem jest znajomość nauk podstawowych takich jak matematyka, fizyka i chemia. Wiedza ta jest uzupełniana przedmiotami technicznymi niezbędnymi dla każdego współczesnego inżyniera, m. in. zawierająca elementy informatyki, projektowania 3D czy mechatroniki. Tak wykształcony absolwent bez trudu odnajdzie się we współczesnym świecie.

 

Absolwent kierunku Recykling i Metalurgia nie obawia się „Industry 4.0” i automatyzacji procesów technologicznych. Kierunek ten ze względu na swoją specyfikę kształci osoby, które w przyszłości będą odpowiedzialne za projektowanie i zarządzanie liniami produkcyjnymi. Absolwent kierunku Recykling i Metalurgia będzie liderem w pracach badawczo-rozwojowych wymuszonych dynamicznie zmieniającym się przemysłem.

 

Efekty uczenia się są ulokowane w dyscyplinie inżynieria materiałowa (dyscyplina wiodąca) i częściowo w dyscyplinach chemia i inżynieria chemiczna (dyscypliny dodatkowe).

 

Oferta kształcenia na studiach I stopnia obejmuje dwie (do wyboru) ścieżki dyplomowania:

 

  • ścieżka 1 – Metalurgia Metali Nieżelaznych
  • ścieżka 2 – Recykling Metali Nieżelaznych

 

Program studiów oferuje liczne staże w zakładach przemysłowych branży metali nieżelaznych (m.in. KGHM Polska Miedź S.A., Impexmetal S.A., ZM Silesia, ZGH Bolesław, Baterpol S.A., polskie i zagraniczne zakłady recyklingu i przetwórstwa metali nieżelaznych).

 

MENU