Dziekani Samorząd studencki

Samorząd jest reprezentantem społeczności studenckiej, uczestniczy w zarządzaniu Uczelnią oraz współdecyduje o sprawach dotyczących studentów. Działa na szczeblu: Uczelni, Wydziału, Roku, Grupy. Prowadzi działalność w zakresie spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, sportowych, organizuje rajdy, bale, spotkania, a także słynne krakowskie Juwenalia.

 

Skład Wydziałowej Rady Samorządu Studentów (WRSS) Wydziału Metali Nieżelaznych na kadencję 2016 – 2018:

 

 • Natalia Kurowska
  Przewodnicząca WRSS, przedstawiciel Rady Wydziału, delegat do URSS, Członek Wydziałowej Komisji Stypendialnej
  e-mail: natalia.kurowska96@gmail.com

 

 • Paula Dygas
  Zastępca przewodniczącej WRSS, Członek Wydziałowej Komisji Stypendialnej, członek Sądu Koleżeńskiego
  e-mail: pauladygas2301@gmail.com

 

 • Maciej Kwiatkowski
  Przedstawiciel Studentów w Senacie AGH, członek Wydziałowego Zespołu Audytu Dydaktycznego
  e-mail: mkwiatko@student.agh.edu.pl

 

 • Tomasz Majewski
  Przedstawiciel Rady Wydziału, członek Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia
  e-mail: tmszmjwsk@gmail.com

 

 • Kinga Tokarz
  Przedstawiciel Rady Wydziału, przedstawiciel Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej, Członek Wydziałowej Komisji Stypendialnej
  e-mail: kinga.tokarz.7@gmail.com

 

 • Renata Szczepaniec
  Przedstawiciel Rady Wydziału, członek Wydziałowej Komisji Stypendialnej,
  e-mail: rszczepaniec357@wp.pl

 

 • Kacper Montusiewicz
  Przedstawiciel Rady Wydziału,
  e-mail: kmontusi@student.agh.edu.pl

 

 • Joanna Wojtuń
  Przedstawiciel Rady Wydziału
  e-mail: joanna.wojtun@samorzad.agh.edu.pl

 

 • Katarzyna Ostasz
  Członek Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia
  e-mail: katarzyna.ostasz.94@wp.pl

 

 • Liwia Suchorab
  Przedstawiciel Komisji Dyscyplinarnej
  e-mail: liwia.suchorab@gmail.com

 

Name*
E-mail*
MENU