Dziekani Samorząd studencki

Samorząd jest reprezentantem społeczności studenckiej, uczestniczy w zarządzaniu Uczelnią oraz współdecyduje o sprawach dotyczących studentów. Działa na szczeblu: Uczelni, Wydziału, Roku, Grupy. Prowadzi działalność w zakresie spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, sportowych, organizuje rajdy, bale, spotkania, a także słynne krakowskie Juwenalia.

 

Skład Wydziałowej Rady Samorządu Studentów (WRSS) Wydziału Metali Nieżelaznych na kadencję 2018 – 2020:

 • Natalia Kurowska
  Przewodnicząca WRSS, przedstawiciel Rady Wydziału, delegat do URSS, Członek Wydziałowej Komisji Stypendialnej, Członek Komisji  Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich
  e-mail: natalia.kurowska96@gmail.com
 • Jakub Bem
  Zastępca przewodniczącej WRSS, przedstawiciel Rady Wydziału
  e-mail: jakub.bem77@gmail.com
 • Kinga Tokarz
  Przedstawiciel Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów, Członek Wydziałowej Komisji Stypendialnej, członek Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia
  e-mail: kinga.tokarz.7@gmail.com
 • Katarzyna Rawska
  Członek Wydziałowej Komisji Stypendialnej, Członek Sądu Koleżeńskiego
  e-mail: rawska.k@o2.pl
 • Anna Petecka
  Członek Wydziałowej Komisji Stypendialnej, Członek Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów, członek Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia
  e-mail: anniapet@gmail.com
 • Karol Czarny
  Przedstawiciel Rady Wydziału, członek Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia
  e-mail: karolczarny9@gmail.com
 • Paweł Zamojski
  Przedstawiciel Rady Wydziału, członek Wydziałowego Zespołu Audytu Dydaktycznego
  e-mail: pzamojski@student.agh.edu.pl
 • Józef Baran
  Przedstawiciel Rady Wydziału,
  e-mail: joziubaran97@gmail.com
 • Bartosz Wawrów
  Przedstawiciel Studentów w Senacie AGH
  e-mail: bartosz.wawrow@samorzad.agh.edu.pl
 • Joanna Wojtuń
  Przedstawiciel Rady Wydziału
  e-mail: joanna.wojtun@samorzad.agh.edu.pl

 

Name*
E-mail*
MENU