fbpx

 Dziekani Samorząd studencki

Samorząd jest reprezentantem społeczności studenckiej, uczestniczy w zarządzaniu Uczelnią oraz współdecyduje o sprawach dotyczących studentów. Działa na szczeblu: Uczelni, Wydziału, Roku, Grupy. Prowadzi działalność w zakresie spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, sportowych, organizuje rajdy, bale, spotkania, a także słynne krakowskie Juwenalia.

 

Skład Wydziałowej Rady Samorządu Studentów (WRSS) Wydziału Metali Nieżelaznych na kadencję 2018 – 2020:

 

 1. Jakub Bem
  Przewodniczący WRSS, przedstawiciel Kolegium Wydziałowego, delegat do URSS, Członek Wydziałowej Komisji Stypendialnej
  e-mail: jakub.bem@samorzad.agh.edu.pl
 1. Ksawery Jaros
  Zastępca przewodniczącego WRSS, przedstawiciel Kolegium Wydziałowego
  e-mail: ksawery.jaros@samorzad.agh.edu.pl
 1. Kinga Tokarz
  Przedstawiciel Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów, Członek Wydziałowej Komisji Stypendialnej, członek Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia
  e-mail: kinga.tokarz@samorzad.agh.edu.pl
 1. Monika Malinowska
  Przedstawiciel Kolegium Wydziałowego, członek Wydziałowego Zespołu Audytu Dydaktycznego
  e-mail: monika.malinowska@samorzad.agh.edu.pl
 1. Piotr Mędrek
  Przedstawiciel Kolegium Wydziałowego, członek Wydziałowej Komisji Stypendialnej, członek Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów, członek Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia
  e-mail: piotr.medrek@samorzad.agh.edu.pl
 1. Karol Czarny
  Przedstawiciel Kolegium Wydziałowego, Członek Sądu Koleżeńskiego, członek Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia
  e-mail: karol.czarny@samorzad.agh.edu.pl
 1. Natalia Kurowska
  Członek Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich
  e-mail: natalia.kurowska@samorzad.agh.edu.pl
 1. Józef Baran
  e-mail: jozef.baran@samorzad.agh.edu.pl
 1. Bartosz Wawrów
  Przedstawiciel Studentów w Senacie AGH
  e-mail: bartosz.wawrow@samorzad.agh.edu.pl
 1. Wojciech Kozioł
  Przedstawiciel Kolegium Wydziałowego, członek Wydziałowej Komisji Stypendialnej
  e-mail: wojciech.koziol@samorzad.agh.edu.pl

 

Name*
E-mail*
MENU