Dziekani Samorząd studencki

Samorząd jest reprezentantem społeczności studenckiej, uczestniczy w zarządzaniu Uczelnią oraz współdecyduje o sprawach dotyczących studentów. Działa na szczeblu: Uczelni, Wydziału, Roku, Grupy. Prowadzi działalność w zakresie spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, sportowych, organizuje rajdy, bale, spotkania, a także słynne krakowskie Juwenalia.

 

Skład Wydziałowej Rady Samorządu Studentów (WRSS) Wydziału Metali Nieżelaznych na kadencję 2016 – 2018:

  • Paula Bogusz
   Przewodnicząca WRSS, przedstawiciel Rady Wydziału, delegat do URSS
   e-mail: pbogusz@samorzad.agh.edu.pl

 

  • Adam Zwoliński
   Zastępca przewodniczącej WRSS, przedstawiciel Rady Wydziału
   e-mail: adamzwo@interia.pl

 

  • Katarzyna Ostasz
   Przedstawiciel Rady Wydziału, przedstawiciel Studentów w Senacie AGH, członek Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia
   e-mail: katarzyna.ostasz.94@wp.pl

 

  • Karolina Dadun
   Przedstawiciel Rady Wydziału, członek Wydziałowej Komisji Stypendialnej
   e-mail: kdadun@student.agh.edu.pl

 

  • Paulina Kamyczek
   Przedstawiciel Rady Wydziału, członek Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia
   e-mail: paulinakamyczek@wp.pl

 

  • Maciej Kwiatkowski
   Przedstawiciel Rady Wydziału, członek Wydziałowego Zespołu Audytu Dydaktycznego
   e-mail: mkwiatko@student.agh.edu.pl

 

  • Paula Dygas
   Członek Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia, członek Wydziałowej Komisji Stypendialnej, członek Sądu Koleżeńskiego
   e-mail: pauladygas2301@gmail.com

 

  • Renata Szczepaniec
   członek Wydziałowej Komisji Stypendialnej
   e-mail: rszczepaniec357@wp.pl

 

  • Joanna Warzecha
   członek Wydziałowej Komisji Stypendialnej
   e-mail: joawar26@gmail.com

 

 • Przemysław Strójwąs
  członek WRSS
  e-mail: przemyslaw.strojwas@gmail.com

 

Name*
E-mail*
MENU