fbpx

Dziekani Splendor Wydziału

 • Unikatowy charakter placówkiWydział jedyny tego typu w Polsce!
 • Twórca Wydziału: Nestor polskiej metalurgii – Profesor Aleksander Krupkowski
 • Ponad 50 lat tradycji – w nauczaniu, badaniach, współpracy z renomowanymi Uniwersytetami i instytucjami naukowymi na świecie
 • Znakomita kadra profesorska, nauczyciele akademiccy o najwyższych kwalifikacjach (ponad 20 profesorów tytularnych i doktorów habilitowanych)
 • Najwyższa kategoria w obszarze badań naukowych w Polsce, wynalzki i innowacje wyróżniane Nagrodami Premiera RP
 • Połączenie nowoczesności z najlepszą tradycją w kierunkach i metodach kształcenia – od metalurgii z zaawansowanym przetwórstwem metali i stopów, komputerową inżynierią procesową, ochroną metali przed korozją, recyklingiem metali i ochroną środowiska, metalami szlachetnymi w przemyśle i jubilerstwie, poprzez inżynierię materiałową, po zarządzanie i inżynierię produkcji
 • Różnorodnoć form i trybu studiowania – studia stacjonarne i niestacjonarne, inżynierskie i magisterskie, doktoranckie i podyplomowe
 • Przyjazna atmosfera studiów – zwłaszcza dla najlepszych
 • Możliwość indywidualnego, ponadprogramowego rozwoju – studia indywidualne, studenckie koła naukowe, praca w zespołach badawczych z pracownikami naukowymi, możliwość wyjazdu na studia i praktyki zagraniczne, podwójne dyplomy (AGH i uczelni zagranicznej)
 • Pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej
 • Dla najlepszych – prestiżowe wyróżnienia akademickie i stowarzyszeniowe; od 1994 roku przyznawane są Nagrody SITMN (Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych) dla Najlepszych Absolwentów Wydziału
 • Tradycyjnie bardzo dobra współpraca Wydziału z przemysłem, zwłaszcza metali nieżelaznych, gwarantująca Absolwentom możliwość atrakcyjnego zatrudnienia w wielu dziedzinach gospodarki – w Polsce i w Unii Europejskiej
 • Otwarta droga do tytułu Inżyniera Europejskiego

Name*
E-mail*
MENU