Dziekani Informacje Ogólne

Wydział Metali Nieżelaznych prowadzi stacjonarne i niestacjonarne (4-letnie) studia doktoranckie w dyscyplinach:

 • Metalurgia
 • Inżynieria Materiałowa
 • Inżynieria Produkcji Metali Nieżelaznych (wspólnie z Wydziałem Zarządzania AGH)

Studia kończą się publiczną obroną rozprawy doktorskiej i uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk technicznych.

Dziekanat

Kierownik Studiów Doktoranckich:

 • dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. nadzw.

Skład Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów (WRSD):

 • Przewodniczący: mgr inż. Wojciech Sajdak
 • Z-ca przewodniczącego: mgr inż. Marek Gniełczyk
 • Członek Zarządu: mgr inż. Piotr Noga
 • Członek Zarządu: mgr inż. Radosław Kowal

Skład Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej (WDKS):

 • Zofia Smoter
 • mgr inż. Piotr Noga
 • mgr inż. Radosław Kowal
 • mgr inż. Wojciech Sajdak

Przedstawiciel doktorantów w Radzie Wydziału:

 • mgr inż. Wojciech Sajdak

Członkowie Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów:

 • mgr inż. Marek Gniełczyk
 • dr inż. Bartosz Sułkowski

Członkowie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów:

 • mgr inż. Mateusz Wędrychowicz
 • mgr inż. Wojciech Sajdak

Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

 • mgr inż. Anna Wąsik

Członek wydziałowego zespołu audytu dydaktycznego

 • mgr inż. Wojciech Sajdak

Członek Sądu Koleżeńskiego I instancji

 

 

Członek Sądu Koleżeńskiego II instancji

 

 

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów (URSD):

Informacje o studiach doktoranckich na stronie AGH

Program studiów na kierunku Metalurgia

Program studiów na kierunku Inżynieria Materiałowa

Program studiów na kierunku Inżynieria Produkcji Metali Nieżelaznych (wspólnie z Wydziałem Zarządzania AGH)

MENU