fbpx

Dziekani Informacje Ogólne

Wydział Metali Nieżelaznych prowadzi stacjonarne i niestacjonarne (4-letnie) studia doktoranckie w dyscyplinach:

 • Metalurgia
 • Inżynieria Materiałowa
 • Inżynieria Produkcji Metali Nieżelaznych (wspólnie z Wydziałem Zarządzania AGH)

Studia kończą się publiczną obroną rozprawy doktorskiej i uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk technicznych.

Wniosek o przyjęcie na staż asystencki

Dziekanat

Kierownik Studiów Doktoranckich:

 • dr hab. inż. Artur Kawecki, prof. nadzw.

Skład Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów (WRSD):

 • Przewodniczący: mgr inż. Adam Zwoliński
 • Z-ca przewodniczącego: mgr inż. Karolina Chat
 • Sekretarz: Paweł Strzępek
 • Członek Zarządu: mgr inż. Michał Sadzikowski
 • Członek Zarządu: mgr inż. Monika Wojtysiak

Skład Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej (WDKS):

 • Zofia Smoter
 • mgr inż. Radosław Kowal
 • mgr inż. Wojciech Sajdak
 • mgr inż. Karolina Chat

Przedstawiciel doktorantów w Radzie Wydziału:

 • mgr inż. Radosław Kowal

Członkowie Komisji Dyscyplinarnej I instancji dla Doktorantów:

 • mgr inż. Aleksandra Franczak

Członkowie Komisji Dyscyplinarnej II instancji dla Doktorantów:

 • mgr inż. Krystian Franczak

Członkowie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów:

 • mgr inż. Bartosz Jurkiewicz

Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

 • dr inż. Anna Wąsik

Członek wydziałowego zespołu audytu dydaktycznego

 • mgr inż. Wojciech Sajdak

Członkowie Sądu Koleżeńskiego I instancji

 • mgr inż. Krystian Franczak
 • mgr inż. Malwina Janoska
 • dr inż. Szymon Kordaszewski

Członkowie Sądu Koleżeńskiego II instancji

 • mgr inż. Justyna Grzebinoga
 • mgr inż. Anna Kwiecińska
 • mgr inż. Marcin Wieczorek

 

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów (URSD):

Informacje o studiach doktoranckich na stronie AGH

Program studiów na kierunku Metalurgia

Program studiów na kierunku Inżynieria Materiałowa

Program studiów na kierunku Inżynieria Produkcji Metali Nieżelaznych (wspólnie z Wydziałem Zarządzania AGH)

MENU