fbpx

Studia stacjonarne

Studia I i II stopnia

Od roku akademickiego 2007/2008 – na Wydziale Metali Nieżelaznych, tak jak na całej Akedemii Górniczo-Hutniczej – obowiązuje dwustopniowy system studiów (tak zwany System Boloński):

 • studia pierwszego stopnia – inżynierskie (7 semestrów)
 • studia drugiego stopnia – magisterskie (3 semestry)

Studia I stopnia

Kierunki:

 

 

Recykling i Metalurgia (R&M)

 • ścieżka 1 – Metalurgia Metali Nieżelaznych
 • ścieżka 2 – Recykling Metali Nieżelaznych.


Inżynieria Metali Nieżelaznych (IMN)

 • ścieżka 1 – Inżynieria materiałów metalicznych
 • ścieżka 2 – Przetwórstwo metali nieżelaznych.


Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych (MTMN)

 • Ścieżka 1 – Materiały i technologie w elektroenergetyce
 • Ścieżka 2 – Materiały i technologie w lotnictwie, motoryzacji i kolejnictwie
 • Ścieżka 3 – Materiały i technologie w budownictwie
 • Ścieżka 4 – Materiały i technologie w medycynie


Inżynieria Produkcji i Jakości (IPJ)

 • Ścieżka 1 – Inżynieria produkcji i logistyka
 • Ścieżka 2 – Zarządzanie jakością

 


Studia II stopnia

Kierunki:

 

Recykling i Metalurgia (R&M)

 • ścieżka 1 – Metalurgia Metali Krytycznych
 • ścieżka 2 – Recykling i Ochrona Środowiska

 

Inżynieria Metali Nieżelaznych (IMN)

 • ścieżka 1 – Inżynieria nowych materiałów
 • ścieżka 2 – Zaawansowane technologie przetwórstwa metali
 • ścieżka 3 – Modern materials, design and application

 

Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych (MTMN)

 • Ścieżka 1 – Zaawansowane materiały i technologie w elektroenergetyce
 • Ścieżka 2 – Zaawansowane materiały i technologie w lotnictwie, motoryzacji i kolejnictwie
 • Ścieżka 3 – Zaawansowane materiały i technologie w budownictwie
 • Ścieżka 4 – Zaawansowane materiały i technologie w medycynie

Inżynieria Produkcji i Jakości (IPJ)

 • Ścieżka 1 – Nowoczesne systemy produkcji i zarządzania jakością

 

 

Name*
E-mail*
MENU