Studia stacjonarne

Studia I i II stopnia

Od roku akademickiego 2007/2008 – na Wydziale Metali Nieżelaznych, tak jak na całej Akedemii Górniczo-Hutniczej – obowiązuje dwustopniowy system studiów (tak zwany System Boloński):

  • studia pierwszego stopnia – inżynierskie (7 semestrów)
  • studia drugiego stopnia – magisterskie (3 semestry)

Studia I stopnia

Kierunki:

Metalurgia
Inżynieria Materiałowa
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji


Studia II stopnia

Kierunek Metalurgia

Specjalności:

  • Metalurgia i recykling metali nieżelaznych
  • Przeróbka plastyczna
  • Metale szlachetne w przemyśle i jubilerstwie

Kierunek Inżynieria Materiałowa

Specjalność:

  • Inżynieria materiałów metalicznych
  • Materiałoznawstwo metali nieżelaznych

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Specjalność:

  • Inżynieria produkcji i zastosowanie metali nieżelaznych
  • Materiały i technologie w systemach elektroenergetycznych

Uwaga!
Specjalności dostępne są na studiach II stopnia.

Name*
E-mail*
MENU