fbpx

tdm-gold

Projekt nr: NFOSiGW: 442/2015/Wn/Ne-po/D

Tytuł Projektu: Odzysk metali szlachetnych w procesie recyklingu złomu elektronicznego

(Akronim: TDM-GOLD)

Okres realizacji projektu:

1.01.2016 – 31.12.2017

Konsorcjum: RENOMET

  1. TDM Electronics S.A. (Lider)
  2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych (Partner)
  3. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej (Partner)

Streszczenie:

Złom elektroniczny zawierający cenne metale użytkowe jest obecnie najczęściej kumulowany i wysyłany z Polski do firm zagranicznych. Tam podlega przeróbce w celu odzysku z niego metali. Polska staje się zatem jedynie dostarczycielem cennego surowca i w wielu przypadkach traci na tym finansowo. Firma TDM Electronics, będąca Liderem konsorcjum, jest jedną z nielicznych firm krajowych, która segreguje tego typu złom a następnie przerabia go na wieloskładnikowe stopy metali, przeznaczone do odzysku metali szlachetnych oraz miedzi. Celem projektu jest opracowanie metody separacji metali szlachetnych i Cu, ze stopów uzyskiwanych w procesie recyklingu złomu elektronicznego. Planowane prace obejmują wykorzystanie metod piro- i hydrometalurgicznych do takiej separacji. Zostanie określony wpływ szeregu parametrów na stopień odzysku metali. Rezultatem projektu będzie opracowanie technologii dla odzysku metali szlachetnych oraz Cu ze złomu elektronicznego, zoptymalizowany pod kątem jak najmniejszego zużycia energii oraz wytworzenia jak najmniejszej ilości odpadów.

 

Koordynacja projektu:

Kierownik Projektu: prof. dr hab. inż. Krzysztof Fitzner (AGH, Wydział Metali Nieżelaznych) Kierownik projektu w AGH: dr inż. Krzysztof Pacławski

 

Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w programie GEKON

MENU