fbpx

Dziekani ZAMAT

 

Projekt realizowany w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013

Priorytet 1 Badania i Rozwój Nowoczesnych Technologii,

Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy,

Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych.

 

Projekt nr POIG.01.01.02-00-015/09-00 pt. „Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania

zarejestrowany na AGH pod nr 72.72.180.8424

 
Zadania realizowane na AGH:
 

Zad I.3.2 „Wpływ intensywnych odkształceń plastycznych, wywieranych metodą CWS, na rozdrobnienie struktury konsolidowanych materiałów proszkowych”

 

Kierownik Zadania: Prof. dr hab. inż. Maria Richert

 
Dokumenty do pobrania:

 

Zad I.1. „Określenie warunków otrzymywania nanocząstek metali szlachetnych (Au, Pt i Pd) w układach mikroreaktorów”.

 

Kierownik Zadania: Prof. dr hab. inż. Krzysztof Fitzner

 
Dokumenty do pobrania:

„Nowa generacja kształtowników z materiałów proszkowych i włóknowych wyciskanych przez matryce mostkowo-komorowe.”
 
Kierownik zadania : Prof. dr hab. inż. Józef Zasadziński

 

Dokumenty do pobrania:

 
Zad. III.5.2 Ultralekkie kształtowniki wyciskane ze stopów magnezowo-litowych
 
Kierownik zadania: Prof. dr hab. inż. Wojciech Libura

 

Dokumenty do pobrania:

MENU