Dziekani Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 

  •  Specjalność Inżynieria produkcji i zastosowanie metali nieżelaznych

    Kwalifikacje absolwenta tej specjalności obejmują wiedzę techniczną w zakresie inżynierii produkcji i przetwarzania metali nieżelaznych, ich zastosowania, a także wiedzę ekonomiczną i menedżerską w zakresie projektowania systemów produkcyjnych, systemów zarządzania, konsultingu i doradztwa przemysłowego, merketingu, zarządzania kapitałem i inwestycjami. Przyszli absolwenci nabywają umiejętności organizowania i prowadzenia prac badawczych i rozwojowych, w szczególności projektowania i wdrażania innowacji technologicznych i organizacyjnych, rozwoju produktu.
    Zapotrzebowanie na specjalistów z dwóch obszarów wiedzy, technicznej i ekonomicznej (menedżerskiej), stale wzrasta. Możliwości ich zatrudnienia znacznie wykraczają poza wąski zakres specjalizacji, oferowanych w tradycyjnych systemach kształcenia.
    • Specjalność Materiały i technologie w systemach elektroenergetycznych na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji prowadzona na Wydziale Metali Nieżelaznych to atrakcyjna, oryginalna i nowoczesna oferta studiów magisterskich. W ramach specjalności studenci zapoznają się z zagadnieniami o charakterze interdyscyplinarnym, związanymi z szeroko rozumianymi procesami charakteryzacji i przetwórstwa materiałów na osnowie metali nieżelaznych oraz technologii wykorzystywanych do wytwarzania kabli, przewodów, osprzętu elektrycznego i innych komponentów niezbędnych do funkcjonowania systemów, a ponadto zarządzania i organizacji procesów produkcji w kablownictwie, zarzadzania procesami inwestycyjnymi w elektroenergetyce oraz rynku energii elektrycznej, oceny i nadzorowania jakości procesów i wyrobów w przemyśle kablowniczym. Absolwenci specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w zakładach branży przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, produkcji półwyrobów i wyrobów dla elektroenergetyki, głównie w działach ds. zarządzania, rozwoju i inwestycji, na wydziałach technologicznych i kontroli jakości, w laboratoriach badawczych, a ponadto jako projektanci, handlowcy, eksperci techniczni, doradcy (np. ds. inwestycji w bankach) itp.

 

 

 

Name*
E-mail*
MENU