Aktualności

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie
O wydziale fixed background
O wydziale relative background

O wydziale

Wydział Metali Nieżelaznych AGH, jedyny tego typu w Polsce, jest unikatową jednostką naukowo-dydaktyczną w skali międzynarodowej. Kształci specjalistów oraz prowadzi badania naukowe dla potrzeb współczesnej  inżynierii materiałowej oraz przetwórstwa metali nieżelaznych. 

Metale nieżelazne stanowią grupę około pięćdziesięciu pierwiastków, które znalazły zastosowanie w prawie każdej dziedzinie życia. Wydział powstał w związku z odkryciem i rozpoczęciem eksploatacji bogatych złóż miedzi w Polsce, a także rozwojem produkcji aluminium i cynku.  Aktualnie Polska jest europejskim potentatem w produkcji miedzi - ok. 3,5% światowej produkcji daje jej szóstą w świecie i czołową w Europie pozycję. Wszędzie tam, gdzie wymagana jest lekkość i estetyka, połączone z wytrzymałością (w budownictwie, architekturze i wielu innych dziedzinach), stosuje się aluminium i jego stopy. Obok wymienionych, takie metale jak cynk, cyna, ołów, srebro i ich stopy oraz kadm, wolfram, molibden, tytan mają kluczowe znaczenie w gospodarce. Srebro, złoto, platyna to te najcenniejsze spośród metali nieżelaznych, z których wyroby mają dla nas często szczególną, bardzo osobistą wartość. To wszystko niezbicie dowodzi, że metale są podstawowym tworzywem współczesności, otaczającym nas w codziennym życiu.
Aluminium zaś stało się materiałowym kluczem do przyszłości, a poziom jego zużycia jest jednym ze wskaźników zamożności i cywilizacyjnego rozwoju kraju. Fakty te są gwarancją stabilnych perspektyw zawodowych dla absolwentów Wydziału i mogą być źródłem poczucia trafności wyboru studiów.

Czytaj więcej

Współpracujemy z przemysłem

Kierunki badawcze

Zobacz wszystkie
Metody ciągłego odlewania metali icon

Metody ciągłego odlewania metali

Na Wydziale Metali Nieżelaznych we współpracy z ośrodkami badawczymi oraz firmami produkcyjnymi realizowane są badania w zakresie odlewania ciągłego miedzi, stopów miedzi, aluminium oraz stopów aluminium. Wydział dysponuje unikalnymi, zaprojektowanymi przez pracowników wydziału stanowiskami do procesu ciągłego odlewania.....

Materiały i technologie dla elektorenergetyki icon

Materiały i technologie dla elektorenergetyki

Opracowywane rozwiązania przewodów elektroenergetycznych umożliwiają podwyższenie zdolności przesyłowej linii napowietrznych, w szczególności linii systemu dystrybucyjnego, bez konieczności poszerzenia pasa technologicznego linii czy gruntownej przebudowy lub zmian lokalizacji konstrukcji wsporczych......

Funkcjonalne materiały inżynierskie icon

Funkcjonalne materiały inżynierskie

Badania podstawowe związane z projektowaniem, iwytwarzaniem, dentyfikacją i analizą struktury i właściwości mechanicznych funcjonalnych materiałów na bazie metali nieżelaznych oraz badania stosowane ze szczególnym uwzględnieniem technologii wytwarzania materiałów metalicznych, powłokowych, proszkowych i kompozytowych......

Osprzęt tramwajowej i kolejowej sieci trakcyjnej icon

Osprzęt tramwajowej i kolejowej sieci trakcyjnej

Badania nad opracowaniem nowego rodzaju nośno-przewodzącego osprzętu dedykowanego dla tramwajowej i kolejowej górnej sieci trakcyjnej. Efektem prac są nowe materiały i technologie oraz wyroby w postaci nowego typu elementy nośno-przewodzące dedykowane dla tramwajowej oraz kolejowej górnej sieci trakcyjnej.....

756

liczba studentów

4

kierunki

10k

absolwentów

61

lat wydziału